Årsstämma 2023

Årsstämman för 2023 för RugVista Group AB (publ) (“RugVista”) kommer att äga rum torsdagen 25 maj 2023.
Vi planerar att hålla årsstämman i våra lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Tidpunkt för mötet kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till RugVistas styrelse på följande adress eller via e-post:

RugVista Group AB (publ)
Styrelsen
Ringugnsgatan 11
216 16 Malmö
Sverige

E-post:  AGM@rugvistagroup.com

Förslag ska, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till RugVista senast 6 april 2023.