Årsstämma 2023

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning.

För anmälan till årsstämman: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy