Revisorer

Ernst & Young AB (Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö) är RugVista Groups revisor sedan Bolagets första räkenskapsår, 2015. Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Martin Henriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige), är sedan räkenskapsåret 2015 Bolagets huvudansvariga revisor.