Revisorer

Ernst & Young AB (Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö) är Rugvista Groups revisor sedan 2015. Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman 2023 för perioden intill slutet av årsstämman 2024. Hanna Fehland, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige), är Bolagets huvudansvariga revisor sedan Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman 2023.