Vår historia

Rugvista Groups historia sträcker sig tillbaka till 2005 när den verksamheten som idag bedrivs inleddes. Sedan 2005 har vi haft ett tydligt fokus på kunden, med ett övergripande syfte att förbättra den digitala kundupplevelsen, samt att kontinuerligt utveckla vår teknologiska plattform.

Initialt bestod erbjudandet primärt av traditionella mattor. Under 2011 lanserades webbutiken Rugvista vars erbjudande främst bestod av designmattor.

Efter många år av stark och lönsam tillväxt köpte riskkapitalbolaget Litorina genom fonden Litorina IV L.P., in sig som ny majoritetsägare i Rugvista Group under december 2015. Under 2016–2019 accelererade Rugvista Group sin utveckling genom att förstärka organisationen och styrelsen samt bygga strukturkapital för att möjliggöra en fortsatt expansion. Antalet heltidsanställda ökade med mer än 50 procent under perioden, samtidigt som ledningsgruppen stärktes. Nuvarande VD Michael Lindskog tillträdde sin post i oktober 2019.

Vi har ett starkt fokus på hållbarhet och arbetar utifrån en långsiktig hållbarhetsstrategi (”LEAD.CHANGE”) som inkluderar ambitiösa mål vilka mäts och följs upp kontinuerligt. För att ta vårt ansvar inom hållbarhetsområdet arbetar vi med tydliga riktlinjer och uppföljningsprocesser i förhållande till våra leverantörer och andra aktörer i värdekedjan. Styrelsen kompletterades 2015 med en styrelseledamot med stor kompetens inom hållbarhet och 2019 utökades ledningsgruppen med en person vars primära ansvar är att driva hållbarhetsarbetet framåt. Rugvista Group blev även medlem i Amfori BSCI under 2017 och inledde under 2020 ett partnerskap med Label STEP. Medlemskapet och partnerskapet är en del av vår tydliga hållbarhetsstrategi genom vilka kontinuerliga revisioner av våra leverantörer sker