Styrelsen

Erik Lindgren
Erik Lindgren
Ordförande
Läs mer om Erik
Erik Lindgren
Erik Lindgren
Ordförande

Född: 1967. Styrelsens ordförande sedan oktober 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Erfarenhet som entreprenör och VD inom onlinehandel, bland annat grundare och tidigare VD för Discshop Svenska Näthandel AB, tidigare VD för Babyland Online Nordic AB och medgrundare av Apotea AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i ArtGlass i Malmö AB samt Riddermark Bil AB. Styrelseledamot i Storviksudden AB, Lipadi Hills AB samt styrelsesuppleant i Pia Hultgren AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Senior Advisor på EQT Partners, Styrelseordförande i Apotea AB, E-handelsgruppen i Sverige AB, Apolea holding AB och David Andersson Sweden AB. Styrelseledamot i Eton Group AB, RESIA Travel Group AB, Granngården AB, GG Holding AB, Earl Holding III AB, House of Flowers Sweden AB, IVC Evidensia Ltd, Musti Group Oyj och Top Toy A/S.

Egna och närståendes innehav:
Erik Lindgren äger direkt och via bolag 268 080 aktier och 12 500 teckningsoptioner (LTIP 2021/2024) i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Eva Boding
Eva Boding
Styrelseledamot
Läs mer om Eva
Eva Boding
Eva Boding
Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan februari 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet, Lunds Universitet och University of Groningen. Mångårig erfarenhet från ledande positioner hos internationellt starka konsumentvarumärken såsom Gant, Filippa K och L’Oréal.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Boding Health AB och VD för Edblad & Co AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i House of Dagmar AB, Nordic Nest Group AB och Association of Swedish Fashion Brands ekonomisk förening. VD för Kasthall Group AB.

Egna och närståendes innehav:
Eva Boding äger 1 200 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Magnus Dimert
Magnus Dimert
Styrelseledamot
Läs mer om Magnus
Magnus Dimert
Magnus Dimert
Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Erfarenhet av ett flertal operationella roller inom onlinehandeln och som medgrundare inom sektorn, bland annat tidigare VD och medgrundare av Adlibris och Evidensa utveckling AB samt medgrundare av Addnature och Eero Aarnio Originals.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Alerna Systems AB. Styrelseledamot i GAMBETTA Affärsutveckling AB, Lygna AB, Kusthavet AB, Best Transport Holding AB, RVRC Holding AB, Sub 18 Holding AB, Sofaco Holding ApS och Sofaco International ApS. Styrelseledamot och VD i Evidensa utveckling AB. Styrelsesuppleant i Gimbur AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pierce Holding AB, LGT Group AB och ArtGlass i Malmö AB samt styrelsesuppleant Vilppu Holding AB.

Egna och närståendes innehav:
Magnus Dimert äger direkt och via bolag 162 060 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Hanna Graflund Sleyman
Hanna Graflund Sleyman
Styrelseledamot
Läs mer om Hanna
Hanna Graflund Sleyman
Hanna Graflund Sleyman
Styrelseledamot

Född 1978. Styrelsemedlem sedan maj 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt studier i Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag/befattningar: CEO PDL Group AB. Styrelseledamot i Embellence Group.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Commercial Manager/Head of Vendor Management Amazon Sweden, Executive Director Daniel Wellington APAC, CEO Departments & Stores AB.

Egna och närståendes innehav i Bolaget:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare

Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
Styrelseledamot
Läs mer om Ludvig
Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan november 2016. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Erfarenhet inom programmering, mjukvaruutveckling, webbdesign och IT-arkitektur.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i SolNord Vellinge AB, IFSEK – Institutet för solenergikvalitet AB. Styrelseordförande och VD i Cutting Edge Construction AB. Styrelseledamot i Transistormedia AB, Care of Carl AB, Good Measure AB, Solelgrossisten Sverige AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD i Indexera Solutions Sweden AB, Vibeility Technologies AB och Elastycloud AB. Styrelseordförande och VD i SolNord AB. Styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB. VD i RugVista Group AB.

Egna och närståendes innehav:
Ludvig Friberger äger, via bolag, 947 977 aktier och 20 000 teckningsoptioner (LTIP 2021/2024) i Bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Paul Steene
Paul Steene
Styrelseledamot
Läs mer om Paul
Paul Steene
Paul Steene
Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan december 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i maskinteknik, Lunds Universitet. För närvarande delägare i Litorina Capital Advisors AB, rådgivare till Litorina IV L.P.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i LK 3 Investors AB, WA Wallvision AB (publ), Perdiz AB, Chukar AB, LGT Group AB, Capercaillie AB, Transportinspektionen Sverige AB, Litorina Capital Advisors AB, Litorina V Holding AB och Litorina V Investment AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB, Transportsektionen Bjärnum AB, Scandinavian Office Group AB och FDGI Holding AB. Styrelseledamot i Bralito Holding AB och Bralito Invest AB.

Egna och närståendes innehav:
Paul Steene äger inga aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.