Styrelsen

Martin Benckert
Martin Benckert
Styrelseordförande
Läs mer om Martin
Martin Benckert
Martin Benckert
Styrelseordförande

Född 1977. Styrelseordförande sedan maj 2023.

Utbildning: Civilingenjörerexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Sedan 2016 VD för och delägare i madHat AB. Styrelseledamot i iPiccolo AB, samt flera bolag i madHat-concernen.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Aktiv på ledande befattningar inom e-handel i flera bolag såsom inkClub, Naty AB och Bob and Lush Ltd.

Egna och närståendes innehav i Bolaget: Utöver madHat AB innehavet om 2 505 874 aktier äger Martin inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Magnus Dimert
Magnus Dimert
Styrelseledamot
Läs mer om Magnus
Magnus Dimert
Magnus Dimert
Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan maj 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Erfarenhet av ett flertal operationella roller inom onlinehandeln och som medgrundare inom sektorn, bland annat tidigare VD och medgrundare av Adlibris och Evidensa utveckling AB samt medgrundare av Addnature och Eero Aarnio Originals.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Best Transport Holding AB, styrelseledamot och VD i Evidensa utveckling AB och styrelseledamot i NOD Group AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot Pierce Holding AB, LGT Group AB och ArtGlass i Malmö AB, RVRC Holding AB samt styrelsesuppleant i Vilppu Holding AB.

Egna och närståendes innehav:
Magnus Dimert äger direkt och via bolag 162 060 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Hanna Graflund Sleyman
Hanna Graflund Sleyman
Styrelseledamot
Läs mer om Hanna
Hanna Graflund Sleyman
Hanna Graflund Sleyman
Styrelseledamot

Född 1978. Styrelsemedlem sedan maj 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt studier i Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD Kicks group.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Commercial Manager/Head of Vendor Management Amazon Sweden, Executive Director Daniel Wellington APAC, CEO Departments & Stores AB, CEO PDL Group AB och styrelseledamot i Embellence Group AB (publ).

Egna och närståendes innehav i Bolaget:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare

Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
Styrelseledamot
Läs mer om Ludvig
Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan november 2016. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Erfarenhet inom programmering, mjukvaruutveckling, webbdesign och IT-arkitektur.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande IFSEK – Institutet för solenergikvalitet AB, styrelseordförande och VD i Cutting Edge Construction AB, styrelseledamot Transistormedia AB, Solelgrossisten Sverige AB, Care of Carl Holding AB och RECOMA AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och VD i SolNord AB. Styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB, VD och CTO på Rugvista.

Egna och närståendes innehav:
Ludvig Friberger äger, via bolag, 947 977 aktier och 20 000 teckningsoptioner (LTIP 2021/2024) i Bolaget.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Ebba Ljungerud
Ebba Ljungerud
Styrelseledamot
Läs mer om Ebba
Ebba Ljungerud
Ebba Ljungerud
Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan maj 2023.

Utbildning: Examen i ekonomi från Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Canucci, Starstable och Nordisk Games samt styrelseordförande i Nelly Group.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för Paradox Interactive. Innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson. Styrelseledamot i Paradox Interactive och Bingo.com Ltd.

Egna och närståendes innehav i Bolaget: Ebba Ljungerud äger 1000 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Patrik Berntsson
Patrik Berntsson
Styrelseledamot
Läs mer om Patrik
Patrik Berntsson
Patrik Berntsson
Styrelseledamot

Född 1972. Styrelsemedlem sedan maj 2023.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Andra pågående uppdrag/ befattningar: CFO för Portfolio Brands H&M Group.

Tidigare uppdrag/ befattningar (senaste fem åren): Innehaft flera ledande roller på H&M inom bland annat logistics, merchandsing och controlling.

Egna och närståendes innehav i Bolaget: Patrik Berntsson äger 3 600 aktier och inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.