Hållbarhetsrapporter

2023-04-13
Hållbarhetsrapport 2022 (Publicerad i årsredovisningen 2022)
2023-04-13
GRI-index hållbarhetsrapport 2022 (engelsk version)
2022-04-08
Hållbarhetsrapport 2021 (Publicerad i årsredovisningen 2021)
2022-04-08
GRI-index hållbarhetsrapport 2021(engelsk version)
2021-05-14
Hållbarhetsrapport 2020
2023-09-30