Vision & Strategi

Rugvista Groups hållbarhetsvision

Att leda mattbranschen mot en socialt och miljömässigt hållbar framtid

Vi vill delta i omställningen till en hållbar värld genom att skapa förutsättningar för ändrade beteenden i hela vår värdekedja. Vi ska vara ledande i vår bransch och vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra hela organisationen, vårt arbetssätt och våra dagliga beslut.

LEAD.CHANGE är namnet på den strategi vi tagit fram för att nå vår hållbarhetsvision.

För att nå vår hållbarhetsvision har vi utarbetat en rad konkreta mål som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.