Planet

För att få en positiv inverkan på vår planet behöver vi minska verksamhetens miljömässiga påverkan.

Klimatförändringarna är en stor utmaning och vill ta vårt ansvar genom att utveckla en cirkulär affärsmodell och därmed minska vår miljömässiga påverkan. Vi strävar efter att driva hållbarhet i allt vi gör och ständigt hjälpa våra kunder mot en mer hållbar konsumtion.

Följande mål har vi åtagit oss att nå till år 2030:

Målsättning Mål 2030  Mål 2025
Andelen naturligt, återvunnet eller återanvänt material av det totala kunderbjudandet 80% 75%
% förändring av koldioxid (CO2)-utsläpp i scope 1 jämfört med basåret 2019 50% 25%
% förändring av CO2-utsläpp i scope 2 jämfört med basåret 2019 50% 25%
% förändring av CO2-utsläpp i scope 3 jämfört med basåret 2019 50% 25%
Emballage framställt av cirkulärt eller annat hållbart material 100% 100%

Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan.

Vi ställer höga krav på våra material då de är helt avgörande för våra mattors utseende, kvalitet, funktion och livslängd. Men det är också i valet av material vi kan göra stor skillnad.

Vi ser klimatavtrycket som en allvarlig utmaning och vi arbetar för att kontinuerligt minska utsläppen i hela värdekedjan.