People

Människorna i vår värdekedja är kärnan i allt vi gör och vi vill ha en positiv påverkan på alla som vår verksamhet berör. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling med fokus på socialt ansvar och inkludering.

Metoderna för hur våra mattor tillverkas spänner från maskintillverkade mattor i stora volymer till unika mattor vävda för hand. För att säkerställa att våra högt uppsatta krav på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor efterföljs arbetar vi på flera plan, både lokalt och globalt.

Utan drivna och engagerade medarbetare har vi inga möjligheter att uppnå våra utsatta mål. Människorna är nyckeln till vår framgång. Därför arbetar vi hårt för att attrahera och behålla skickliga, engagerade och kunniga medarbetare med driv och engagemang.

Vi är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är en oberoende tredjepartsorganisation som granskar och utformar branschregelverk kring arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.