Delårsrapport januari-september 2021

RugVista Group publicerade sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 den 11 november 2021.

RugVista Group erbjuder onlineförsäljning av mattor via webbutiker på 20 olika språk, genom varumärkena RugVista och CarpetVista.

RugVista Group erbjuder mattor inom två huvudsakliga kategorier, designmattor och traditionella mattor. Vi erbjuder även olika typer av mattillbehör.

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet vilket ska genomsyra hela vår verksamhet och värdekedja.

På vår fortsatta tillväxtresa är det viktigt att vi bygger en långsiktig engagerande företagskultur som vägleds av våra värderingar.

Vår ambition är att skapa en hållbar, inkluderande och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan växa och utvecklas.