Årsstämma 2024

Årsstämman för 2024 för Rugvista Group AB (publ) (“Rugvista”) kommer att äga rum torsdagen 23 maj 2024. Vi planerar att hålla årsstämman i Malmö. Plats och tid för mötet kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till Rugvistas styrelse på följande adress eller via e-post:

Rugvista Group AB (publ) Styrelsen Ringugnsgatan 11 216 16 Malmö Sverige

E-post: AGM@rugvistagroup.com

Förslag ska, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till Rugvista senast den 4 april 2024.

För anmälan till årsstämman: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy