Ansvarsfulla inköp

Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att våra produkter tillverkas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Därför har vi utvecklat inköpsrutiner som säkerställer att vi är en rättvis och pålitlig affärspartner.

Långsiktiga relationer

Vi är i första hand en e-handlare av mattor vilket betyder att vi inte själva äger några fabriker, istället arbetar vi med noggrant utvalda leverantörer i långsiktiga partnerskap.  När man vill bygga långsiktiga relationer blir det viktigt att både kvalificera leverantörerna inledningsvis och arbeta för att vi kan göra affärer tillsammans på lång sikt. Genom dessa långsiktiga samarbeten med våra leverantörer bidrar vi även till deras finansiella affärsutveckling – när de utvecklar sin verksamhet kan vi få bättre service och bättre leveranser. Våra inköpsmetoder ska bidra till att mattindustrin utvecklas på ett hållbart sätt och ger långsiktiga fördelar för våra leverantörer och deras anställda – så att våra långsiktiga partnerskap kan växa och skapa värde för alla parter.

Ansvarsfulla inköp skapar förändring

Om vi vill leda förändringen mot hållbarhet inom vår industri blir ansvarsfulla inköp grundläggande för att säkerställa en rättvis behandling av arbetare och en hälsosam arbetsmiljö. Vi kan genom att ställa krav vid inköp och att vara engagerade, ansvarstagande och engagerade bidra till att leverantörer utvecklas och är bra arbetsgivare. Vi har ett ansvar för att skapa en miljö där mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Till exempel ska vi säkerställa betalning av beställda produkter i rätt tid så att leverantörerna i sin tur kan betala löner i tid.

Partnerskap ger bättre planering

Men bra inköpsrutiner och långsiktiga relationer kan vi också hantera utmaningar med ojämn produktion utifrån på kundernas varierande efterfrågan över tid. I ett långsiktigt partnerskap kan vi tillsammans med leverantören planera produktionen med bra framförhållning, vilket minskar onödig övertid för arbetarna under högsäsong och jämna ut under perioder med lägre efterfrågan.