Cirkulär affärsmodell

Klimatkrisen och utarmningen av naturresurserna är två av vår tids största utmaningar. Ett linjärt, obegränsat produktions- och konsumtionsmönster som fortsätter att öka från år till år är inte hållbart. Vi har som mål att leda förändringen i vår bransch till att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan.

Förlängning av livslängden

En cirkulär modell handlar om att förlänga livslängden för både material och produkter genom att optimera resurser och minimera avfall. På så sätt förblir material och produkter i bruk så länge som möjligt innan de återvinns eller omarbetas. Vår långsiktiga ambition är att verksamheten stegvis ska övergå till en cirkulär affärsmodell. Den cirkulära strategin omfattar såväl våra mattor, som emballage.

Inspirera kunderna till långsiktiga val

Vi designar mattor som ska stå sig genom trender och erbjuder kollektioner med mattor tillverkade av naturliga hållbara material men även restaurerade äldre mattor. På så sätt ska mattorna kunna ligga på våra kunders golv i många år. Vi säljer inte ”bara” mattor till kunden – vi säljer även värdet i hållbara mattor med lång livslängd. I vårt uppdrag ligger därmed även att upplysa kunden och inspirera till hållbara cirkulära konsumentval.

En prioritet för oss. Och planeten.

En cirkulär affärsmodell är en förutsättning för att uppnå vårt långsiktiga mål om en klimatneutral verksamhet senast år 2040. Arbetet innefattar att utveckla nya material, nya sätt att framställa och använda material och produkter, och hur de sedan kan underhållas, lagas, återanvändas och återvinnas.

3 exempel på hur vi arbetar cirkulärt

Defekta mattor får leva vidare

Vi har sedan 2018 ett samarbete med GIAB, vars affärsidé bygger på̊ återförsäljning av överblivna eller defekta produkter till konsumenter. Hit skickar vi mattor som är defekta eller som inte klarar våra högt ställda kvalitetskrav. På så sätt kommer mattorna till användning hos GIABs kunder istället för att destrueras.

Trasiga mattor blir vackra patchworks

Det finns många fina handgjorda mattor som fått leva i generationer hos människor runt om i världen men där tiden börjar ta ut sin rätt. När mattorna börjar få slitna fläckar så tas de till vara på och köps upp av våra leverantörer som sedan använder bitar av mattorna för att låta skapa nya vackra unika Patchwork-mattor – en typ av matta som sys ihop i lapptäcksteknik” av använda mattor.

Gamla mattor restaureras för nytt liv

Våra leverantörer köper även upp äldre vackra ullmattor i Asien, Eurasien och Mellanöstern. Dessa restaureras för att få ett nytt liv hos våra kunder. Restaureringen av de äldre mattorna kan ske på tre olika sätt:

  • Äldre unika ullmattor tvättas för att få tillbaks sin lyster
  • Våra Colored Vintage-mattor tvättas och färgas om
  • På våra patina-mattor rakas luggen och färgas sedan om

Vi utvärderar ytterligare idéer som kan bidra till en cirkulär affärsmodell.