LEAD.CHANGE

Mot en hållbar framtid

Vi vill leda mattbranschen mot en hållbar framtid genom att bidra till en minskning av branschens klimatpåverkan och uppmuntra till en mer hållbar konsumtion. Vi står i en avgörande tid där det är upp till varje företag att göra sitt för att minska onödigt spill, utsläpp och energiåtgång – att ta ansvar för att styra sin bransch mot mer hållbara metoder. Vi vill leda just den förändringen inom vår bransch – därför har vi tagit fram en hållbarhetsstrategi som vi kallar LEAD.CHANGE.

Vi tror på handlingskraft

Vi vill inte passivt se på – det ligger inte i vår natur. Vi vill leda, knuffa på och styra förändringarna i vår bransch mot hållbarhet – det är helt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta växa utan att skada vår omgivning. Ambition med LEAD.CHANGE är hitta metoder där vi kan öka värdet för våra  medarbetare, ägare och affärspartners samtidigt som vi löpande minimerar den negativa påverkan som vår verksamhet och produkter har på människa och miljö.

Med konkreta hållbarhetsmål

Under 2020 lanserade vi LEAD.CHANGE – för att konkretisera våra långsiktiga hållbarhetsmål. LEAD.CHANGE fastställer de strategiska initiativ vi måste ta för att nå Rugvistas hållbarhetsmål. Syftet är att integrera hållbarhet i hela värdekedjan.

Människor –  Planeten – Affärerna

LEAD.CHANGE fokuserar på tre områden; Planet, People och Business. I princip handlar det om hur vi kan skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla våra led. Varje område har ett antal strategiskt viktiga målsättningar.

Fem förändringskrafter

Vi har definierat fem förändringskrafter som behöver engageras för att vi kunna nå hållbarhetsmålen. Dessa fem krafter är vårt team, våra kunder, våra affärspartners, våra affärsmetoder och vår kommunikation. Dessa är viktiga krafter som alla behöver engageras för att vi ska lyckas.

LEAD.CHANGE

Bilden nedan sammanfattar den övergripande strategin som vi kommer fokusera på fram till 2030 för att nå våra hållbarhetsmål.