Handelsinformation och index

Aktieinformation

Rugvista Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag för Rugvista Group AB (publ) aktien var 18 mars 2021.

Fakta för handel i aktien

Ticker på Nasdaq First North Premier Growth Market: RUG

ISIN-kod: SE0015659834

LEI-kod: 5493008BVI4UNJ2DYE83

För mer information om aktien och handel i aktien, hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com