Handelsinformation och index

Aktieinformation

Första handelsdag för RugVista Group AB (publ) Nasdaq First North Premier Growth Market är 18 mars 2021

Fakta för handel i aktien

Ticker på Nasdaq First North Premier Growth Market: RUG

ISIN-kod: SE0015659834

LEI-kod: 5493008BVI4UNJ2DYE83

För mer information om aktien och handel i aktien, hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com