Utdelning och utdelningspolicy

Rugvista Group satsar sina resurser på tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är Rugvista Groups målsättning att dela ut upp till 50 procent av årets resultat till aktieägarna.