RugVista avyttrar dotterbolaget ArtGlass

Rugvista Group AB, en av Europas ledande aktörer inom onlineförsäljning av mattor, har avyttrat dotterbolaget ArtGlass i Malmö AB. Avyttringen genomförs för att renodla Rugvistas verksamhet.

Rugvista Group AB har idag genomfört avyttringen av dotterbolaget ArtGlass i Malmö AB. Köpare är Baltzar Widding-Persson, idag affärsansvarig för ArtGlass-verksamheten, och investerarna Filip Mican och Rugvistas styrelseordförande Erik Lindgren.

Avyttringen av ArtGlass genomförs för att renodla Rugvistas verksamhet till fortsatt utveckling av marknadspositionen som en av Europas ledande aktörer inom onlineförsäljning av mattor. Försäljningsprocessen har genomförts med stöd av Deloitte Corporate Finance och arbetet med att identifiera potentiella köpare av ArtGlass inleddes i september 2020. ArtGlass-konceptet lanserades 2008 med inriktning på onlineförsäljning av ett unikt och limiterat sortiment av konstglas och servisglas från svenska glasbruk och har därefter utökats till kompletterande sortiment. ArtGlass omsatte under perioden oktober 2019 – september 2020 cirka 20 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Lindskog, CEO Rugvista Group AB
Tel: +46 40 668 81 04
Epost: michael.lindskog@rugvista.se