RugVista Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Regulatorisk

Lysande finansiell prestation för helåret

Höjdpunkter under det fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 218,8 (210,5) motsvarande en ökning på 4,0% (55,3%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7,0%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,9% (61,2%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40,3 (39,1) och rörelsemarginalen var 18,4% (18,6%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 31,2 (30,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,50 (1,50) och efter utspädning SEK 1,50 (1,46).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 67 (66).

Höjdpunkter januari – december 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 705,0 (561,9) motsvarande en ökning på 25,5% (33,0%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 36,4%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,6% (61,7%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 127,7 (104,2) och rörelsemarginalen var 18,1% (18,5%).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till MSEK 137,6 (109,2) och den justerade rörelsemarginalen var 19,5% (19,4%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 99,9 (80,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 4,80 (3,94) och efter utspädning SEK 4,80 (3,84).
 • Lagervärde som andel av LTM nettoomsättningen var 20,8% (16,2%).
 • Genomsnittlig returgrad var 16,0% (15,8%).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 (0,00) kronor per aktie.

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”2021 var ett enastående år för RugVista Group. Vi växte organiskt med 36% och nådde 705 miljoner i nettoomsättning. Vårt justerade rörelseresultat var 138 miljoner kronor vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 19,5%. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,50 kronor per aktie eller 51,9 miljoner kronor totalt.”

”Jag är nöjd med att kunna meddela att vi nådde en organisk nettoomsättningstillväxt på 7% och en rörelsemarginal på 18,4% under det fjärde kvartalet. Det är särskilt tillfredsställande att vi växte trots starka jämförelsetal från förra året.”

”Vi introducerade RugVista Essentials vilket är en ny mattkollektion som vi utvecklat särskilt för dem som inreder sitt första hem.”

”När vi går in i 2022 så möter vi ytterligare ett kvartal med utmanade jämförelsetal (92% tillväxt). Jag ser dock fram emot allt vi kan åstadkomma under året och känner fortsatt att vi jobbar på de rätta initiativen för att leverera på våra finansiella tillväxt- och lönsamhetsmål.”

Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén

I samband med publicering av bokslutskommunikén för januari – december 2021 kommer Michael Lindskog (VD) och Henrik Bo Joergensen (CFO) hålla en telefonkonferens den 17 februari 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 50 55 83 50 eller besök https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q4-2021.

Bokslutskommunikén och presentationen finns tillgängliga på RugVista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/kv421/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, Michael.Lindskog@rugvista.se
Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som RugVista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om RugVista Group AB (publ)

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Antal medarbetare inom RugVista Group är cirka 85 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Limhamn. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.