RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2021

Regulatorisk

Stark start på året

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 84,8% (4,1%) till MSEK 205 (111).
  • Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 91,7% (3,7%).
  • Bruttomarginalen ökade till 64,9% (60,7%).
  • Justerat rörelseresultat växte till MSEK 50 (18) och justerad rörelsemarginal ökade till 24,2% (15,9%).
  • Rörelseresultatet växt till MSEK 40 (18) och rörelsemarginalen ökade till 19,4% (15,9%).
  • Periodens resultat steg till MSEK 32 (13).
  • Lagervärdet som en andel av nettoomsättningen rullande tolv månader sjönk till 13,4% (29,3%).
  • Net Promotor Score (NPS)-värdet uppgick till 67.
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,55 (0,65).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD Rugvista Group AB (publ):

Vi hade en stark start på det nya året och är försiktigt optimistiska rörande utvecklingen under resten av året. Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 91,7% vilket påvisar styrkan i vår affär. Vi utvecklas starkt inom våra strategiska fokusområden vilket påvisas av att DACH-regionen drev tillväxten inom B2C-segmentet.

Vi har verkligen haft en fantastisk start på 2021 men vi är ödmjukt medvetna om de utmaningar vi står inför under resten av året. Covid-19 hämmar fortfarande vår förmåga att öka lagerkvantitet i den takt som vore optimal och det råder osäkerhet kring hur konsumentbeteenden kommer att utvecklas när samhällena runt om i Europa öppnas upp igen. Resultatet för första kvartalet 2020 var relativt blygsamt. Jämförelsetalen är svårare resten av året, speciellt under det fjärde kvartalet, vilket vi anser delvis beror på Covid-19 restriktionerna. Starten på andra kvartalet har dock varit lovande med en tillväxt som ligger väl i linje med vår långsiktiga målsättning. Vi förväntar oss att den ökande takten på migrering från fysisk till digital handel kommer gynna oss även efter att pandemin är över.

Telefonkonferens i samband med publiceringen av delårsrapporten

Rapporten för första kvartalet presenteras av Michael Lindskog, VD, vid en telefonkonferens den 12 maj 2021 kl. 09:00. Presentation hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring
+46 8 50 55 83 56 eller besök https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q1-2021.

Presentationen finns tillgänglig på Rugvista Groups hemsida, https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.
Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida, https://www.rugvistagroup.com/kv121/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, VD, Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information är sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 07:30 CEST.

Certified Advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Ytterligare information

Hela delårsrapporten för första kvartalet 2021 är tillgänglig via https://www.rugvistagroup.com/en/investors/rapporter-och-presentationer/.

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 80 FTE:er och bolaget har sitt huvudkvarter i Limhamn. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.