RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2021

Regulatorisk

Stark tillväxt och god lönsamhet

Höjdpunkter under det tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 141,0 (116,4) motsvarande en ökning på 21,1% (20,7%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 29,6%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,4% (63,2%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,9 (24,4) och rörelsemarginalen var 16,2% (21,0%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 17,9 (18,8).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,86 (0,93).
 • Det genomsnittliga NPS (Net Promotor Score)-värdet uppgick till 66 (67).

Höjdpunkter januari – september 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 486,2 (351,4) motsvarande en ökning på 38,4% (22,5%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 50,2%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,5% (62,1%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 87,4 (65,1) och rörelsemarginalen var 18,0% (18,5%).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till MSEK 97,3 (65,1) och den justerade rörelsemarginalen var 20,0% (18,5%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 68,7 (49,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 3,30 (2,45).
 • Lagervärde som andel av LTM nettoomsättningen var 18,8% (22,0%).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vårt tredje kvartal kan beskrivas som ytterligare en period där vi uppnår en tillväxttakt och marginalnivå i linje med eller något över våra finansiella mål.”

”Den organiska tillväxten nådde en tillfredsställande nivå på 30% under kvartalet och att vi lyckades accelerera tillväxttakten jämfört med Q2 var särskilt uppmuntrande.”

”Lagersituationen förbättrades under kvartalet med cirka 15 miljoner i ökat lagervärde. Detta gör att vi fortsatt står väl förberedda inför den viktiga högsäsongen.”

”Vissa marknader visar fortsatt stark tillväxt medan tillväxttakten har avtagit i andra. Vi är fortfarande övertygade om att det digitala köpet, för vår produktkategori i synnerhet, erbjuder kunden ett större produkturval, en bättre köpupplevelse samt en bekvämare leveransupplevelse. Vi förväntar oss att dessa faktorer kommer leda till att fler konsumenter även i framtiden väljer att utföra sina inköp av mattor i digitala istället för fysiska butiker.”

”Vi står nu inför årets viktigaste period där vi förväntar oss en naturligt hög efterfrågan men där vi möter utmanande jämförelsetal från Q4 2020. Vi är emellertid väl förberedda och redo att exekvera enligt vår kommersiella plan för att avsluta året starkt och fortsatt säkerställa en köpupplevelse i världsklass.”

Telefonkonferens i samband med publiceringen av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – september 2021 kommer Michael Lindskog (VD) och Henrik Bo Joergensen (CFO) hålla en telefonkonferens den 11 november 2021 kl. 08.30. Presentationen hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 50 55 83 50 eller besök https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q3-2021.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på Rugvista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/kv321/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 80 FTE:er och bolaget har sitt huvudkvarter i Limhamn. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.