Rugvista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2023

Regulatorisk

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Rugvista Group AB (publ).

Årsredovisningen för 2023 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.com

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.com
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.