Rugvista Group AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Regulatorisk

Strategiska framsteg i en utmanande marknad

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen var MSEK 176,1 (180,6) motsvarande en minskning med -2,4% (-3,1%).
  • Organisk nettoomsättningstillväxt var -3,5% (-8,1%).
  • Bruttomarginalen uppgick till 61,6% (62,6%).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,0 (25,7) och rörelsemarginalen uppgick till 11,4% (14,2%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 17,2 (20,3).
  • Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv månader) uppgick till 19,1% (26,0%).
  • Nettoskuldsättning vid periodens slut var MSEK -209,2 (-116,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,83 (0,98).
  • Genomsnittligt NPS-värde (Net Promotor Score) var 65 (68) och genomsnittligt Trustpilot-värde var 4,8 (4,8).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Trots ett fortsatt utmanande makroekonomiskt klimat under årets första kvartal så ser vi bevis på att våra strategiska initiativ är framgångsrika med bland annat en ökning i antal ordrar och nya kunder.”

”Nettoomsättningen minskade då den lägre nivån på det genomsnittliga ordervärdet från de två tidigare kvartalen fortsatte under första kvartalet och vi ser tydliga tecken på att den europeiska konsumenten fortsatt är priskänslig.”

”Vårt arbete med att skapa innehåll och den ökande andelen organisk trafik bidrog till högre effektivitet jämfört med förra året trots ett relativt intensivt marknadsföringsklimat.”

”Rörelsemarginalen påverkades negativt av den lägre bruttomarginalen, minskad skaleffekt på den fasta kostnadsbasen på grund av lägre nettoomsättning samt högre omkostnader.”

”Givet marknadsklimatet implementerade vi mot slutet av kvartalet åtgärder för förbättrad lönsamhet. Åtgärderna har inkluderat prisjusteringar samt kostnadsoptimeringar för driften av vår nya e-handelsplattform och vi ser redan önskad effekt av dessa initiativ.”

”Oberoende av hur marknadsklimatet utvecklar sig under resten av året är vi fortsatt fokuserade på att utveckla vårt kunderbjudande och verksamheten med syfte att kontinuerligt förbättra våra möjligheter till lönsam tillväxt både på kort och lång sikt.”

Telefonkonferens i samband med publicering av rapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens och webbsändning den 8 maj 2024 kl. 09.00 CEST. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen (med möjlighet att ställa muntliga frågor)
Registrera dig via: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048857  Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för inloggning. Det är också möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/se/report/kv1-2024/

För att delta via webbsändningen (med möjlighet att ställa skriftliga frågor)
Direktlänk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q1-report-2024

Rapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista-koncernens hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.com

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.com
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 07.30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.