Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Regulatorisk

Tillbaka till lönsam organisk tillväxt

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen var MSEK 159,6 (127,9) motsvarande en ökning med 24,7% (-9,3%).
  • Organisk nettoomsättningstillväxt var 14,1% (-12,7%).
  • Bruttomarginalen uppgick till 62,7% (63,5%).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,6 (16,6) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (13,0%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 15,2 (13,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,73 (0,63).
  • Genomsnittligt NPS-värde (Net Promotor Score) var 68 (72) och genomsnittligt Trustpilot-värde var oförändrat 4,8 (4,8).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Jag är glad att vi åter kan rapportera organisk nettoomsättningstillväxt kombinerat med fortsatt god lönsamhet.”

”Att vi levererar lönsam organisk tillväxt, trots ett utmanande makroekonomiskt läge i merparten av Europa, är bevis på att vi effektivt navigerar marknadsförutsättningarna.”

”Nettoomsättningen för kvartalet var 159,6 (127,9) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 24,7%
(-9,3%). Den organiska nettoomsättningstillväxten var 14,1%.”

”Under kvartalet har vi lanserat vår nya e-handelsplattform i tolv marknader samt skalat upp marknadsföringsaktiviteten. Utöver den fortsatta utrullningen av plattformen så har utvecklingen av den nya kassan fortgått med lansering i två marknader under oktober månad.”

”Kvaliteten på och mängden av innehåll vi publicerar på våra kanaler fortsätter att ta steg framåt och vi är övertygade om att detta förbättrar och stärker kunderbjudandet både på kort och lång sikt.”

”Våra strategiska KPI:er utvecklade sig överlag starkt under kvartalet där både orderantalet och antalet nya kunder ökade med 43% respektive 53% jämfört med föregående år. Det genomsnittliga NPS-värdet för kvartalet var 68 (72) och är fortsatt på en mycket hög nivå.”

”Jag är stolt och glad över vår prestation för tredje kvartalet, men utsikterna för resten av året är osäkra. Vi fortsätter att fokusera på att effektivt navigera marknaden och ser fram emot att fortsätta leverera på vår strategiska agenda samt att exekvera vår kommersiella plan för årets högsäsong.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – september kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens och webbsändning den 9 november 2023 kl. 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen (med möjlighet att ställa muntliga frågor)
Registrera dig via: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001288. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för inloggning. Det är också möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/se/report/kv3-2023/

För att delta via webbsändningen (med möjlighet att ställa skriftliga frågor)
Direktlänk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q3-report-2023

Delårsrapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista-koncernens hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

 

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.