RugVista Group AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till likviditetsgarant

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter.

I uppdraget som likviditetsgarant förbinder sig Carnegie att löpande kvotera priser för Rugvistas aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Carnegies uppdrag påbörjas den 10 oktober 2022.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO

Michael.Lindskog@rugvista.se InvestorRelations@rugvistagroup.com

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare på Rugvista är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.