Rugvista Group AB (publ) – valberedning inför årsstämman 2024 utsedd

Regulatorisk

Valberedningen i Rugvista har konstituerats i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2024 har följande sammansättning:

  • Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen)
  • Carl Armfelt (representant för TIN Fonder)
  • Martin Benckert (ordförande i styrelsen för Rugvista)

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare om det bedöms erforderligt lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Årsstämman 2024 kommer att hållas 23 maj 2024. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman och senast den 5 februari 2024 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg.

Förslag till valberedningen:
Rugvista Group AB (publ), att: Valberedningen, Ringugnsgatan 11, 216 16 Limhamn, Sverige.
E-post: nomination.committee@rugvistagroup.com

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO     Joakim Tuvner, CFO
Michael.Lindskog@rugvista.se    Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november, 2023 kl. 08.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB, Box 5216, Nybrogatan 34, 102 45 Stockholm, Sverige.
E-post: info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och Carpetvista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.