RugVista Group (publ) delårsrapport januari – juni 2021

Regulatorisk

Fortsatt tillväxt i linje med långsiktigt finansiellt mål

Höjdpunkter under det andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 140,6 (124,3) motsvarande en ökning på 13,2% (47,8%).
 • Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 18,4% (48,1%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 22,6%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,1% (62,2%).
 • Rörelseresultatet växte till MSEK 24,8 (23,0) och rörelsemarginalen var 17,6% (18,5%).
 • Periodens resultat var MSEK 18,6 (17,5).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,89 (0,87).
 • Net Promotor Score (NPS)-värdet uppgick till 66 (-).

Höjdpunkter januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 345,2 (235,0) motsvarande en ökning på 46,9% (23,4%).
 • Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 53,1% (23,2%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 57,8%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,6% (61,5%).
 • Justerat rörelseresultat växte till MSEK 74,4 (40,6) och den justerade rörelsemarginalen var 21,6% (17,3%).
 • Periodens resultat var MSEK 50,8 (30,7).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,44 (1,52).
 • Lagervärdet som en andel av nettoomsättningen rullande tolv månader var 17,2% (24,1).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vår Q2 organiska nettoomsättningstillväxt på 22,6% var särskilt tillfredsställande med tanke på det starka jämförelsetalet och det ovanligt varma vädret i större delen av Europa under andra halvan av kvartalet.”

”Vi kunde även fylla på med varor under perioden vilket framgår av ökningen på 27 MSEK i lagervärde sedan slutet av det första kvartalet. Detta säkerställer att vi kommer vara väl positionerade från ett lagerperspektiv när högsäsongen börjar.”

”Vår organiska nettoomsättningstillväxt på 57,8% och den justerade rörelsemarginalen på 21,6% hitintills i år påvisar resultatet av våra ansträngningar.”

”När jag blickar framåt mot andra halvan av året så kommer vi att möta tuffa Q4 jämförelsetal och effekten av en potentiell post-Covid-19 era är osäker. Oaktat detta så är vi väl förberedda i alla våra interna funktioner för att kunna kapitalisera på den kommande högsäsongen.”

Telefonkonferens i samband med publiceringen av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – juni 2021 kommer Michael Lindskog (VD) och Henrik Bo Joergensen (CFO) hålla en telefonkonferens den 26 augusti 2021 kl. 09:00. Presentation hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 50 55 83 50 eller besök https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2021.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på Rugvista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/kv221/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport är sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 80 FTE:er och bolaget har sitt huvudkvarter i Limhamn Sverige. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.