RugVista Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Regulatorisk

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Groups årsredovisning för 2021 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kontaktinformation

Michael Lindskog
CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen
CFO & Investor Relations
Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information är sådan som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 15.15 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista Group säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 85 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.