Rugvista tecknar hyresavtal

Rugvista har tecknat ett nioårigt hyresavtal med Catena gällande ny kontors- och logistikanläggning om 13 700 kvm. Anläggningen uppförs av Catena i Malmö Mellersta hamnområde med beräknad inflyttning för Rugvista sommaren 2025.

Med de nya lokalerna kommer Rugvista samla huvudkontor, lager och logistik under ett och samma tak vilket ger möjligheter att effektivisera och optimera både logistik, lager och kontorsverksamheten på ett ändamålsenligt och skalbart sätt.

Etablering i Malmö Mellersta hamnområde passar Rugvistas behov från ett logistikperspektiv med smidig åtkomst till både E6 och E20. Samtidigt är det ett centralt läge med närhet till järnväg och kollektivtrafik som innebär ett attraktivt läge för våra medarbetare.

Rugvista arbetar kontinuerligt för att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi och hållbara material i värdekedjan. Den nya kontors- och logistikanläggningen kommer miljöcertifieras och solceller kommer installeras på taket.

– Vid inflyttning kommer cirka 100 medarbetare arbeta i de nya moderna lokalerna som är anpassade efter vår verksamhet. Vi uppskattar särskilt att hållbara lösningar är en del av såväl byggprocessen som den färdiga anläggningen och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Catena, säger Rugvistas vd Michael Lindskog.

– Vi ser fram emot att välkomna Rugvista till en arbetsplats som ligger helt i linje med vår filosofi att lager- och logistikanläggningar också ska vara attraktiva arbetsplatser där människor trivs och utvecklas, säger Catenas Regionchef Fredrik Renå.

Kontaktinformation

För ytterligare information vänligen kontakta

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.