Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Regulatorisk

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2023 har följande sammansättning:

  • Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen)
  • Klara Hanzon (representant för TIN Ny Teknik)
  • Erik Lindgren (ordförande i styrelsen för Rugvista)

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2023 och senast den 31 januari 2023 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag.

Rugvista Group AB (publ)
Valberedningen
Ringugnsgatan 11
216 16 Limhamn
Sverige

E-post: nomination.comittee@rugvistagroup.com

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO

Michael.Lindskog@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november, 2022 kl. 08.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare på Rugvista är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.