Valberedningens förslag till styrelse i RugVista Group AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen för Rugvista Group AB (publ) föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för beslut vid årsstämman. Som styrelsens ordförande föreslås Martin Benckert, VD i bolagets största ägare madHat AB. Som nya övriga ledamöter föreslås Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson. Erik Lindgren, Eva Boding och Paul Steene har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Styrelseledamöterna som föreslås för omval är Ludvig Friberger (ledamot sedan 2016), Hanna Graflund Sleyman (ledamot sedan 2022), och Magnus Dimert (ledamot sedan 2018).

”Vi föreslår tre nya ledamöter som kommer att komplettera och ytterligare stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, inte minst inom e-handel, inköp, logistik och internationell expansion. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till Erik, Eva och Paul för engagerade och viktiga insatser i styrelsearbetet för Rugvista”, säger Gunnar Mattsson, ordförande i valberedningen för Rugvista Group AB (publ).

Martin Benckert

Martin Benckert är född 1977 och har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Han är sedan 2016 VD för och delägare i madHat AB samt styrelseledamot i iPiccolo AB samt i flera bolag i madHat-koncernen. Martin Benckert har tidigare bland annat varit aktiv på ledande befattningar inom e-handel i flera bolag såsom inkClub, Naty AB, och Bob And Lush Ltd. Martin Benckert är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare. Utöver madHat AB:s innehav om 2 505 874 aktier äger Martin Benckert inga aktier i Rugvista Group AB (publ).

Ebba Ljungerud

Ebba Ljungerud är född 1972 och har en examen i ekonomi från Lunds Universitet. Hon har tidigare bland annat varit VD för Paradox Interactive och innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson. Ebba Ljungerud har pågående uppdrag som styrelseledamot i Canucci, Starstable och Nordisk Games. Hon har också haft tidigare uppdrag som styrelseledamot i Paradox interactive och Bingo.com Ltd. Ebba Ljungerud är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och dess ledning. Ebba Ljungerud äger inga aktier i Rugvista Group AB (publ).

Patrik Berntsson

Patrik Berntsson är född 1977 och har en Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han är för närvarande CFO för Portfolio Brands H&M Group och har tidigare innehaft flera ledande roller på H&M inom bland annat logistics, merchandising och controlling. Patrik Berntsson är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och dess ledning. Patrik Berntsson äger inga aktier i Rugvista Group AB (publ).

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida www.rugvistagroup.com.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 25 maj 2023.

Kontaktinformation

Gunnar Mattsson representant för madHat AB och valberedningens ordförande
Gunnar.Mattsson@lindahl.se

Michael Lindskog, CEO & Investor Relations
Michael.Lindskog@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm

info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.