Cookies

För oss på Rugvista är det viktigt att vara transparenta, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som samlas in. Vi vill förtydliga varför vi behandlar cookies på vår webbplats, vad dina rättigheter är samt vad våra skyldigheter är gentemot dig som besökare.

Vad är cookies?

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Varför använder Rugvista cookies?

Syftet är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra webbplatsbesökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder webbplatsen. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och hur webbplatsen används. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika anpassad och genomtänkt som den är tänkt att vara.

Vad använder Rugvista cookies till?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vår webbplats samt samla in statistik om till exempel vilka sidor som är mest besökta och/eller identifiera områden på webbplatsen där vi kan förbättra innehåll och funktioner ytterligare.

Cookie Syfte Lagrad information Retention Delning
cookie_enabled (www.rugvistagroup.com) Denna cookie används för att avgöra om cookies accepteras av besökaren. En sträng “yes” 7 tim Ingen delning
PHPSESSID (www.rugvistagroup.com) Denna cookie används av webbplatsen för att göra sessionsinställningar. Inga personuppgifter lagra. En slumpmässig hash-värde En session Ingen delning
wordpress_test_cookie (www.rugvistagroup.com) Denna cookie testar besökarens webbläsare för att se om den har stöd för WordPress-inloggning. En sträng ”WP+Cookie+check” 1 år Ingen delning
_ga_24ESQKRVB5 (rugvistagroup.com) En cookie från Google Analytics som används för att särskilja användare. Ett krypterat hash-värde 2 år Ingen delning
_gid (rugvistagroup.com) En cookie från Google Analytics som används för att särskilja användare. Ett krypterat hash-värde 24 tim Ingen delning
_gat_UA-185612109-1 (rugvistagroup.com) En cookie från Google Analytics som används för att reglera begärandehastigheten. Ett krypterat hash-värde 2 år Ingen delning

Överförs information till en tredjepart?

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

Google Analytics, varaktig 24 månader

Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Rugvista kopplade till webbplatsen. Rugvista har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

När lagrar Rugvista cookies?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

Dina rättigheter

En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Redigera cookie-inställningar

Inställningar för webbläsare

De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den. 
Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information.

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies

Du kan installera en Google Analytics”webbläsar-plug-in” för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du nedan: