Material

Återvunna eller på annat sätt hållbara material

Vi ställer höga krav på våra material då de är helt avgörande för våra mattors utseende, kvalitet, funktion och livslängd. Men det är också i valet av material vi kan göra stor skillnad. Vi har därför satt som mål att år 2030 ska 80 procent av de material som används i våra mattor vara återanvända, återvunna eller på annat sätt hållbara.

Vårt löfte om hållbara material

Alla material har sina egna utmaningar vad gäller hållbarhet och egenskaper men med vårt löfte om att 80% av materialen i mattorna ska vara hållbart till 2030 så lägger vi stort fokus på att löpande öka andelen återvunna material. Vi utvärderar också nya material och tar in alternativa material som på olika sätt har goda hållbarhetsegenskaper.

Vi arbetar ständigt med att sätta tydliga mål för användning av hållbara material samt att utbilda och uppmuntra våra medarbetare i att tänka hållbart – både i design och inköp.

Livslängden är en nyckel

Våra mattor är framtagna för att användas under många år – vissa material håller i flera generationer. Förutsatt att det efterlevas eller att mattorna återbrukas och får nytt liv i nya hem så blir livslängden en nyckel i vårt arbete kring hållbarhet. Med kvalitetsmaterial som håller länge vill vi förhindra att mattor blir en slit-och-släng-produkt som belastar miljön.

Dessa material används främst i våra mattor:

NATURLIGA FIBER

Ull

Ett naturligt förnybart material, som också är bland de mer slitstarka materialen. En ullmatta kan ha en livslängd som sträcker sig över flera generationer vilket ger lägre miljöpåverkan än många andra material sett till hela livscykeln. Ull är också biologiskt nedbrytbart och lätt att återvinna. Ullens materialegenskaper hjälper till att bevara mattans ursprungliga form och är också naturligt smutsavvisande vilket bidrar till att förlänga livslängden på dessa mattor.

Bomull

Bomull är en naturlig, förnybar och biologiskt nedbrytbar fiber. Den kommer från bomullsbusken som trivs i ett varmt klimat. För att växa behöver däremot bomullsbusken mycket sol och vatten och därför krävs ofta konstbevattning. Även vid färgning och beredning används stora mängder vatten. Bomull används främst i varpen på våra mattor men Rugvista erbjuder även ett begränsat urval av bomullsmattor.

Jute

Jute är en subtropisk växt med mjuk, glänsande växtfiber som kan spinnas i grova, starka trådar. Jutemattor har lång livslängd och materialet är naturligt återvinningsbart. Jute används i både lugg och varp på våra mattor.

Silke

Silke är en naturfiber som kommer från fjärilslarver och en av de starkaste naturfibrerna som finns. Silke används för att framhäva detaljer i ullmattor och i mer exklusiva mattor kan silke utgöra hela luggen och ibland till och med varpen. Silke är ett helt naturligt material och därmed återvinningsbart.

Viskos

Viskos är en konstfiber som påminner om silke och baseras på naturliga material som till exempel bomull eller cellulosa. Det är ett förnybart material vilket är bra ur hållbarhetssynpunkt. Viskos är dock en relativt kemikalieintensiv fiber men har potential genom en hållbar produktion av råvara samt ökad användning av återvunna fibrer.

PETROLEUMBASERAD FIBER

Polyester

Denna konstfiber görs oftast av petroleum och är känd för att vara hållbar och lätt att rengöra, vilket gör den till ett lämpligt material för mattor. Ett stort problem med den polyester som används till textilier är att mikroplaster fälls ut i tvättvattnet. I och med skillnader i användarfasen mellan textilindustrins olika sektorer är detta ett betydligt mindre problem för mattbranschen jämfört med exempelvis modebranschen. Fokuset på att minska användningen av konventionell polyester beror snarare på produktionsprocessens negativa miljöpåverkan då den tillverkas av en icke-förnybar resurs genom en energiintensiv process.

Polypropen

Polypropen är, liksom polyester, en petroleumbaserad konstfiber, men dess källmaterial kommer från propylengas, som är en biprodukt från produktionen av olja och naturgasproduktion. Det används ofta i maskinvävda mattor på grund av uppskattade egenskaper som färgäkthet och fläcktålighet och att materialet ger en fin lyster till mattan.

Vinyl

PVC, eller vinyl som det också kallas, produceras vanligtvis av natriumklorid, olja eller naturgas. Våra vinylmattor tillverkas av svensk ftalatfri vinyl med hög UV beständighet och är godkänd enligt REACH och ROHS. Materialet har en mycket lång livslängd vilket långsiktigt ger en låg miljöpåverkan.

ÅTERVUNNA FIBRER

Återvunnen polyester

Återvunnen polyester är en lämplig ersättning för vanlig polyester och tillverkas huvudsakligen av förbrukade och återvunna PET-flaskor. Genom att använda återvunnen polyester förhindras att avfall läggs i deponier samtidigt som det utesluter fossilbränsleindustrin. Egenskaperna är desamma som för konventionell polyester och är därför väl lämpad för mattor som blir mjuka och bekväma.

Återvunnen bomull

Återvunnen bomull framställs av textilrester från produktionen eller av textilavfall från konsumentledet. Det återvinns mekaniskt, mals ned till i fibrer och spinns till nytt garn som blir till ny textil. Genom att använda återvunnen bomull undviks den vatten-, kemikalie- och energikrävande processen för framställning av ny bomull och miljöpåverkan minskas drastiskt* . Under 2022 lanserade vi vår första kollektion med tryckta mattor av mer än 80% återvunnen bomull, certifierad enligt Global Recycled Standard.

Higg Material Sustainability Index https://apparelcoalition.org/higg-product-tools/

Produkt- och materialstandarder

Produktsäkerhet och materialstandarder är viktiga aspekter av arbetet mot en mer hållbar industri. Alla leverantörer måste underteckna vårt leverantörsavtal, där det framgår att de är skyldiga att uppfylla våra kvalitets-, kemikalie- och säkerhetskrav. Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att våra leverantörer hanterar kemikalier på ett säkert och korrekt sätt, vid tillverkningen av mattorna, och hela tiden utvärdera och genomföra produktriskbedömningar utifrån en försiktighetsprincip. Leverantörerna testar mattorna regelbundet för att säkerställa att de uppfyller de kemiska kraven, och vi utför regelbundna tester på ackrediterade tredjepartslaboratorier och tar stickprov under produktionen. Med jämna mellanrum utvärderar vi också relevanta materialstandarder som vi tror kan hjälpa branschen mot en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om de organisationer och standarder som vi för närvarande förlitar oss på:

RISE Kemikaliegruppen

Rugvista är medlemmar i RISE Kemikaliegruppen, ett nätverk som tar fram rekommendationer i kemikalieoch miljörelaterade frågor. Samtliga våra leverantörer måste underteckna en skriftlig överenskommelse att följa Kemikaliegruppens kemikalierestriktionslista som följer EU-lagstiftning (REACH, BPR och EU:s avfallslagstiftning) och den internationella kemikalielagstiftningen (POPS). Vi försöker hålla oss uppdaterade om den senaste utvecklingen genom vårt samarbete med RISE Kemikaliegruppen.

OEKO-TEX®

Alla maskintillverkade mattor från Turkiet är certifierade enligt STANDARD 100 från OEKO-TEX®, vilket innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, det vill säga att de inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Certifieringen innebär att kemikalier i produkter inte får överskrida lagligt fastställda gränser, inte får innehålla förbjudna ämnen eller andra ämnen som vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.

Global Recycled Standard

Global Recycled Standard (GRS) är en frivillig produktstandard som kontrollerar och spårar återvunna råvaror genom leverantörskedjan. Den innehåller också processkriterier för att förhindra att potentiellt farliga kemikalier används och kontrollera att produktionen vid anläggningarna är positiv för samhället eller miljön. Den har tagits fram av den välkända globala organisationen Textile Exchange. Ett urval av våra aktuella leverantörer i Turkiet tillämpar denna standard för produkter gjorda av återvunnet material. Vi strävar efter att använda den för alla återvunna fibrer.

Emballage

Alla mattor emballeras innan de skickas till kund för att skyddas mot skador. För oss är det viktigt att minska mängden emballage och dess påverkan på miljön. Därför har vi satt som mål att allt vårt emballage ska vara framställt av cirkulärt eller hållbart material senast 2025.