Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 16 juni 2021

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

Litorina IV L.P 4 313 587 20,75% 20,75%
Futur Pension 1 986 628   9,56%   9,56%
TIN Fonder 1 641 250   7,90%   7,90%
Indexon AB 1 485 702   7,15%   7,15%
RBC Investor Services Bank S.A 1 455 612   7,00%   7,00%
RoosGruppen AB 1 040 000   5,00%   5,00%
SEB Life International     952 507   4,58%   4,58%
Goldman Sachs International Ltd.     918 874   4,42%   4,42%
Alcur Fonder    693 404   3,33%   3,33%
Enter Fonder    685 493   3,30%   3,30%
Total top 10  15 173 057  72,99%  72,99%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag från 16 juni 2021