Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 31 mars 2022

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

Futur Pension 1 921 523   9,2%   9,2%
Litorina IV L.P 1 813 587   8,7%   8,7%
RBC Investor Services Bank S.A 1 801 617   8,7%   8,7%
TIN Fonder 1 671 250   8,0%   8,0%
Indexon AB 1 490 204   7,2%   7,2%
MediumInvest 1 117 230   5,4%   5,4%
Movestic Livförsäkring 1 073 366   5,2%   5,2%
Nordnet Pensionförsäkring 1 062 071   5,1%   5,1%
SEB Life International     908 900   4,4%   4,4%
Enter Fonder     846 270   4,1%   4,1%
Totalt, de tio största aktieägarna 13 706 018 65,9%  65,9%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag från 31 mars 2022