Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 30 december 2021

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

Litorina IV L.P 2 813 587 13,5% 13,5%
Futur Pension 1 931 544   9,3%   9,3%
TIN Fonder 1 831 250   8,8%   8,8%
RBC Investor Services Bank S.A 1 826 764   8,8%   8,8%
Indexon AB 1 485 702   7,1%   7,1%
RoosGruppen AB 1 040 000   5,0%   5,0%
SEB Life International     911 490   4,4%   4,4%
Enter Fonder     847 993   4,1%   4,1%
Goldman Sachs International Ltd.     673 183   3,2%   3,2%
Spiltan Fonder     667 397   3,2%   3,2%
Total top 10 14 028 910 67,5%  67,5%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag från 30 december 2021