Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 31 december 2022

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

Madhat AB 2 505 874   12,1%   12,1%
Futur Pension 1 903 356   9,2%   9,2%
Bank Julius Baer & Co Ltd. 1 902 323   9,2%   9,2%
TIN Fonder 1 671 250   8,0%   8,0%
Indexon AB 1 490 204   7,2%   7,2%
Movestic Livförsäkring 1 074 323   5,2%   5,2%
MediumInvest     998 944   4,8%   4,8%
Litorina IV L.P.     913 587   4,4%   4,4%
RBC Investor Services     910 468   4,4%   4,4%
Goldman Sachs International     815 000   3,9%   3,9%
Totalt, de tio största aktieägarna 14 185 329 68,2%  68,2%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag från 31 december 2022