Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 30 september 2022

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

Bank Julius Baer 2 043 605   9,8%   9,8%
Futur Pension 1 904 134   9,2%   9,2%
Litorina IV L.P. 1 813 587   8,7%   8,7%
TIN Fonder 1 671 250   8,0%   8,0%
Indexon AB 1 490 204   7,2%   7,2%
MediumInvest 1 158 944   5,6%   5,6%
Movestic Livförsäkring 1 074 323   5,2%   5,2%
Nordnet Pensionförsäkring 1 038 330   5,0%   5,0%
RBC Investor Services     953 475   4,6%   4,6%
Goldman Sachs     815 000   3,9%   3,9%
Totalt, de tio största aktieägarna 13 962 852 67,2%  67,2%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag från 30 september 2022