RugVista stärker hållbarhetsarbetet genom medlemskap i Textile Exchange

Rugvista meddelar idag att bolaget blivit medlem i Textile Exchange, en global icke-vinstdrivande organisation som verkar för att minska textilindustrins miljöpåverkan. Rugvista har, som tidigare offentliggjorts, även fått bolagets klimatmål godkända av Science Based Target initiativet. Dessa medlemskap är en viktig del för att nå Rugvistas hållbarhetsmål om att till år 2030 minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 50% samt öka andelen naturliga, återvunna eller återanvända material till 80%.

”Hållbarhet är en grundläggande del av Rugvista’s strategi och vi är väldigt glada över att ha blivit medlemmar i Textile Exchange samt fått våra klimatmål godkända av Science Based Target initiativet. Utmaningarna vi står inför delar vi med hela vår industri och genom långsiktiga samarbeten som dessa ser vi att vi kan åstadkomma förändringar i större skala. Vi tar nu viktiga steg för att leda mattindustrin mot en mer hållbar framtid och minska den globala textilindustrins miljöpåverkan”, säger VD Michael Lindskog.

Rugvista meddelar också att bolagets Chief Organization & Sustainability Officer, Patricia Rajkovic Widgren, valts in som medlem i styrelsen för amfori, ett globalt affärsinitiativ för hållbar handel. Rugvista är medlemmar i amfori sedan 2017 och arbetar tillsammans med amfori aktivt för att förbättra arbetsförhållandena och driva miljöförbättringar inom bolagets leverantörskedja. amfori sammanför fler än 2400 företag kring en gemensam uppförandekod, som även Rugvista har antagit, och deras främsta uppgift är att stödja medlemmarna i arbetet med att skapa hållbara etiska leverantörskedjor.

”Jag är otroligt stolt över det nya uppdraget som ledamot i amforis styrelse och ser fram emot att bidra med min erfarenhet inom detaljhandel, hållbarhet och internationella relationer i amforis viktiga arbete”, säger Patricia Rajkovic Widgren, Chief Organization & Sustainability Officer på Rugvista.

Textile Exchange har som mål att hjälpa textilindustrin att uppnå en minskning av utsläpp med 45% från produktionen av fiber och råmaterial till 2030. Genom ett nära samarbete med sina medlemmar verkar organisationen för en förändring av textilindustrin.

Science Based Targets initiativet (SBTi) är en organisation med syfte att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med ambitionerna i Parisavtalet. Under 2021 fick Rugvista sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiativet, vilket säkerställer att Rugvistas reduktionsmål av växthusgaser är förenliga med de nivåer som krävs för att uppfylla Parisavtalets målsättningar.

För mer information om Rugvistas hållbarhetsarbete, vänligen se https://www.rugvistagroup.com/sv/sektion/hallbarhet/ eller kontakta oss via sustainability@rugvistagroup.com.

Kontaktinformation:

Michael Lindskog, VD
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare och säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 85 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.