Vår hållbarhetsvision

Rugvistas hållbarhetsvision är

Att leda mattbranschen mot en socialt och miljömässigt hållbar framtid.

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och vi inser hur viktigt det är att ta ansvar för och hantera de sociala och miljömässiga utmaningarna inom vår industri. Under 2020 lanserade vi en ny strategi, LEAD.CHANGE för att tydliggöra våra långsiktiga hållbarhetsmål och ambitioner. Tillsammans med våra medarbetare och leverantörer tar vi viktiga steg framåt genom att driva vårt dagliga arbete mot uppsatta mål och vidta de åtgärder som behövs för att förändring ska ske.

 

LEAD.CHANGE fokuserar på följande 3 områden: