Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

  • Nettoomsättningen 639 MSEK (705 MSEK)
  • Rörelseresultat 75 MSEK (128 MSEK)
  • Resultat per aktie 2.83 SEK (4.80 SEK)

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Rugvista Group AB (publ).

Årsredovisningen för 2022 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information är sådan som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 15.00.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.