Bokslutskommuniké 2022

februari 09 2023
Bokslutskommuniké 2022

Rugvista Group, Audiocast with teleconference, Q4, 2022

February 9th 2023 09:00 (Europe/Stockholm)
 • SpeakerCEO Michael Lindskog, CFO Joakim Tuvner
 • SectorRetail & Consumer Goods
 • ListingFirst North
 • TeleconferenceDial-in number to the teleconference will be received by registering on the link below. After the registration you will be provided phone numbers and a conference ID to access the conference

  Go to teleconference

Malmö 9 februari, 2023

Fortsatt god lönsamhet trots utmanande marknad

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 204,1 (218,8) motsvarande en minskning med -6,7% (4,0%)
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (7,0%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 61,8% (64,9%)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 36,4 (40,3) och rörelsemarginalen var 17,8% (18,4%)
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 29,2 (31,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,40 (1,50)
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 64 (67)

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 639,3 (705,0) motsvarande en minskning med -9,3% (25,5%)
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -13,1% (34,0%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,0% (64,6%)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 74,9 (127,7) och rörelsemarginalen var 11,7% (18,1%)
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 58,9 (99,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 2,83 (4,80)
 • Nettokassan uppgick till MSEK 111,8 (189,6)
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 68 (67)
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen senaste tolv månaderna (LTM) var 27,3% (20,8%)
 • Genomsnittlig returgrad var 15,5% (16,0%) för året
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 (2,50) kronor per aktie

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Rörelseresultatet för Q4 var SEK 36,4 miljoner och rörelsemarginalen var 17,8%. Vårt fokus på lönsamhet gav önskad effekt och vi levererade, givet förutsättningarna, god lönsamhet både för sista kvartalet och året som helhet.”

”För 2022 kan vi blicka tillbaka på flera framgångar relaterade till våra strategiska initiativ.”

”Styrelsen föreslår en utdelning om cirka halva årets resultat motsvarande 1,50 kronor per aktie (MSEK 31,2) vilket lever upp till målsättningen i vår utdelningspolicy.”

”Under 2022 fick vi se prov på styrkan i vår DTC (Direct-to-Consumer) affärsmodell. Mycket tack vare den kunde vi effektivt navigera marknadsläget och leverera god lönsamhet.”

”2023 kommer att ge oss nya möjligheter och utmaningar. Vi är väl rustade och ivriga att ta oss an dessa. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta göra framsteg på resan mot visionen att bli navet för den europeiska mattbranschen och att leverera mot våra medel- till långsiktiga finansiella mål samt hållbarhetsambitioner.”

Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén

I samband med publiceringen av bokslutskommunikén för januari – december 2022 kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens och webcast den 9 februari 2023 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska.

För telefonkonferens (med möjlighet till muntliga frågor): Efter registrering via länken nedan får du inringningsdetaljer (telefonnummer och konferens-ID). https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005162

För webcast (med möjlighet till skriftliga frågor): https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q4-2022.

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/se/investors/Q422/

Bokslutskommunikén och presentationen finns tillgängliga på: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.