Delårsrapport januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen 180,3 MSEK (186,0 MSEK)
 • Rörelsemarginal 14,2% (11,6%)
 • Resultat per aktie 0,98 SEK (0,81 SEK)

Fortsatt god lönsamhet och framsteg på strategiska initiativ

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen var MSEK 180,3 (186,0) motsvarande en minskning med -3,1% (-9,1%)
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten var -8,1% (-12,3%)
 • Bruttomarginalen ökade något till 62,6% (62,3%)
 • Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 25,7 (21,5) och även rörelsemarginalen förbättrades till 14,2% (11,6%)
 • Periodens resultat ökade till MSEK 20,3 (16,8)
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv månader) uppgick till 26,0% (21,6%)
 • Nettokassan vid periodens slut var MSEK 116,1 (162,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,98 (0,81)
 • Det genomsnittliga NPS-värdet (Net Promotor Score) var 68 (68) under kvartalet och genomsnittligt Trustpilot-värde var fortsatt högt med 4,8 (4,8)

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Jag är glad att vi fortsätter leverera god lönsamhet trots en utmanande marknad. Tack vare vårt fokus på kostnadseffektivitet når vi en rörelsemarginal på 14%.”

”Vi har även fokuserat på att realisera våra strategiska initiativ där målsättningen är att förbättra vårt kunderbjudande och köpupplevelsen.”

”Under kvartalet lanserade vi ytterligare förbättringar av sortimentet genom att nästan fördubbla utbudet av utomhusmattor som är en viktig del av kunderbjudandet under sommarhalvåret.”

”Vi introducerade även våra första egenutvecklade badrumsmattor. Badrumsmattor är en typ av mattor vi inte har erbjudit tidigare men som vi ser stor potential i.”

”Framstegen i utvecklingen av vår nya e-handelsplattform har inneburit förbättringar i köpupplevelsen och i slutet av april kunde vi aktivera alla marknadsföringskanaler på webbutiken i Österrike. Vi planerar att stegvis lansera den nya webbutiken i ytterligare marknader.”

”Utsikterna för resten av 2023 osäkra men med en anpassad fast kostnadsbas, högt fokus på kostnadseffektivitet samt vår starka finansiella ställning är vi entusiastiska och väl förberedda för fortsättningen av året.”

”Vi ser också fram emot att fortsätta förbättra vårt kunderbjudande och köpupplevelsen i takt med att vi lanserar den nya webbutiken i fler marknader.”

Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – mars kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens den 11 maj 2023 kl. 09.00 CEST. Presentationen hålls på engelska. För att medverka via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200751

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Om du önskar medverka via webbsändningen gå in på nedan länk. Det finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q1-2023

Delårsrapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/report/kv1-2023/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 07.30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.