Delårsrapport januari-september 2022

 • Nettoomsättningen 127,9 MSEK (141,0 MSEK)
 • Rörelsemarginal 13,0 % (16,2 %)
 • Resultat per aktie 0,63 SEK (0,86 SEK)

God lönsamhet trots utmanande marknad

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 127,9 (141,0) motsvarande en minskning med -9,3% (21,1%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (29,6%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,5% (64,4%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (22,9) och rörelsemarginalen var 13,0% (16,2%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 13,0 (17,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,63 (0,86).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 72 (66).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 435,1 (486,2) motsvarande en minskning med -10,5% (38,4%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -13,6% (50,2%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,0% (64,5%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 38,5 (87,4) och rörelsemarginalen var 8,9% (18,0%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 29,7 (68,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,43 (3,30).
 • Nettokassan uppgick till MSEK 54,7 (120,4).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 69 (66).
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen senaste tolv månaderna (LTM) var 28,5% (18,8%).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vårt fokus under större delen av året har varit att navigera de rådande marknads-förutsättningarna. Vi ser att våra initiativ för att säkerställa god lönsamhet har fallit väl ut och rörelsemarginalen för Q3 var 13,0%.”

”Vårt genomsnittliga NPS-värde var under kvartalet 72 vilket är ett nytt rekord och visar att vi fortsätter leverera på våra kundlöften.”

”Oaktat årets utmaningar står vi finansiellt starka med en nettokassa om 54,7 miljoner och utan banklån. Vår finansiella ställning möjliggör också parallellt fokus på att driva vår strategiska agenda mot målet att vara navet för den europeiska mattbranschen.”

”Trots det generellt utmanande klimatet kunde vi mot slutet av kvartalet, i några marknader, se indikationer på viss återhämtning i kundefterfrågan.”

”Q4 och Q1 är våra viktigaste kvartal och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att framgångsrikt navigera både de utmaningar och möjligheter som en högsäsong innebär.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – september kommer Michael Lindskog (VD) hålla en telefonkonferens den 10 november 2022 kl. 09.00. Presentation hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 856 642 707 eller besök https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q3-2022. Ytterligare information om telefonkonferensen finns tillgängligt via https://financialhearings.com/event/43999.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på Rugvista Groups hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/se/investors/q322/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, VD
Michael.Lindskog@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista Group

Rugvista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista Group säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.