Bokslutskommuniké 2023

Stabilt utfall trots ett makroekonomiskt utmanande år
Läs hela rapporten
  • Nettoomsättningen 233.3 MSEK (204.1 MSEK)
  • Rörelsemarginal 12.6% (11.7%)
  • Resultat per aktie 1.17 SEK (1.40 SEK)

Välkommen till Rugvistas investerarsektion

På dessa sidor finner du aktuell information för dig som är aktieägare eller vill ha mer information om Rugvista som investering.

Rugvista Group erbjuder onlineförsäljning av mattor via webbutiker på 20 olika språk, genom varumärkena Rugvista och Carpetvista.

Rugvista Group erbjuder mattor inom två huvudsakliga kategorier, designmattor och traditionella mattor. Vi erbjuder även olika typer av mattillbehör.

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet vilket ska genomsyra hela vår verksamhet och värdekedja.