Pressmeddelanden

Rugvista firar ny lager- och kontorsanläggning med symboliskt spadtag

Den 31 maj togs ett symboliskt spadtag för Rugvistas nya huvudkontor på Lodgatan 11 i Malmö, som beräknas stå klart sommaren 2025. Spadtaget togs gemensamt av Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö, Jörgen Eriksson, VD för Catena, och Michael Lindskog, VD för Rugvista. Med de nya lokalerna på 13 700 kvm samlas huvudkontor, lager och logistik under ett tak, vilket ger oss möjlighet att...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2024 i Rugvista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 23 maj 2024 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2024 hölls idag, torsdagen den 23 maj 2024, i bolagets lokaler på Ringugnsgatan 11 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Inbjudan till ett symboliskt spadtag

Rugvista bjuder in till ett symboliskt spadtag med Rugvista, Malmö stad och Catena Till sommaren 2025 planeras Rugvistas nya kontors-, lager- och logistikanläggning stå färdigbyggd. Vi välkomnar medarbetare, samarbetspartners, nya grannar från Malmö Mellersta hamnområde, samt media till ett första symboliskt spadtag. Vi är glada att vara en del av expansionen i och utvecklingen av Malmös hamnområden. Med de nya lokalerna om 13 700 kvm samlar...

Regulatorisk

Ledningsförändring i Rugvista

Rugvista meddelar härmed ledningsförändring där CDPO (Chief Design and Purchasing Officer) Carin Terins lämnar Carin Terins började på Rugvista 2018 och har som CDPO ansvarat för Rugvistas design- och inköpsfunktion. Carin Terins har meddelat att hon beslutat lämna Rugvista. Carin kommer att fortsätta i tjänst fram till juni 2024 varefter VD tills vidare övertar det operativa ansvaret...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Strategiska framsteg i en utmanande marknad Första kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 176,1 (180,6) motsvarande en minskning med -2,4% (-3,1%). Organisk nettoomsättningstillväxt var -3,5% (-8,1%). Bruttomarginalen uppgick till 61,6% (62,6%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,0 (25,7) och rörelsemarginalen uppgick till 11,4% (14,2%). Periodens resultat uppgick till MSEK 17,2 (20,3). Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Rugvista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037–7882, kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Ringugnsgatan 11 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Deltagande i stämmolokalen Den som önskar...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2023

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Rugvista Group AB (publ). Årsredovisningen för 2023 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Kontaktinformation Michael Lindskog, CEO Michael.Lindskog@rugvista.com Joakim...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2023

Stabilt utfall trots ett makroekonomiskt utmanande år Fjärde kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 233,3 (204,1) motsvarande en ökning med 14,3% (-6,7%). Organisk nettoomsättningstillväxt var 9,3% (-12,7%). Bruttomarginalen uppgick till 60,3% (61,8%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 29,4 (36,4) och rörelsemarginalen uppgick till 12,6% (17,8%). Periodens resultat uppgick till MSEK 24,3 (29,2). Resultat per aktie före och efter utspädning...

Rugvista tecknar hyresavtal

Rugvista har tecknat ett nioårigt hyresavtal med Catena gällande ny kontors- och logistikanläggning om 13 700 kvm. Anläggningen uppförs av Catena i Malmö Mellersta hamnområde med beräknad inflyttning för Rugvista sommaren 2025. Med de nya lokalerna kommer Rugvista samla huvudkontor, lager och logistik under ett och samma tak vilket ger möjligheter att effektivisera och optimera både logistik,...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – valberedning inför årsstämman 2024 utsedd

Valberedningen i Rugvista har konstituerats i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2024 har följande sammansättning: Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen) Carl Armfelt (representant för TIN Fonder) Martin Benckert (ordförande i styrelsen för Rugvista) Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Tillbaka till lönsam organisk tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 159,6 (127,9) motsvarande en ökning med 24,7% (-9,3%). Organisk nettoomsättningstillväxt var 14,1% (-12,7%). Bruttomarginalen uppgick till 62,7% (63,5%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,6 (16,6) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (13,0%). Periodens resultat uppgick till MSEK 15,2 (13,0). Resultat per aktie före och...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Fortsatt god lönsamhet och tecken på ökad efterfrågan Andra kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 129,1 (121,2) motsvarande en ökning med 6,5% (-13,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten var -1,5% (-15,6%) efter justering för valutaeffekter. Bruttomarginalen ökade till 63,6% (60,1%). Rörelseresultatet förbättrades markant till MSEK 11,8 (0,4) och således även...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2023 i Rugvista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 25 maj 2023 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2023 hölls idag, torsdagen den 25 maj 2023, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Fortsatt god lönsamhet och framsteg på strategiska initiativ Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen var MSEK 180,3 (186,0) motsvarande en minskning med -3,1% (-9,1%) Den organiska nettoomsättningstillväxten var -8,1% (-12,3%) Bruttomarginalen ökade något till 62,6% (62,3%) Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 25,7 (21,5) och även rörelsemarginalen förbättrades till 14,2% (11,6%) Periodens resultat ökade till MSEK 20,3 (16,8)...

Rugvista Group AB (publ) – Inbjudan till Rugvistas kapitalmarknadsdag

Rugvista välkomnar investerare, analytiker och finansiell media till kapitalmarknadsdag den 25 maj 2023. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i våra lokaler på Frihamnsallén 10, Malmö med möjlighet att delta digitalt. Tillsammans med ytterligare personer från bolagets ledningsgrupp ger vd Michael Lindskog en uppdatering kring Rugvistas aktuella utveckling och fokusområden. Agenda för dagen: Ämne Presentatör Presentation av Rugvistas...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2022

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Rugvista Group AB (publ). Årsredovisningen för 2022 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Kontaktinformation Michael Lindskog, CEO Michael.Lindskog@rugvista.se Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations...

Regulatorisk

Rugvista utser Director of Performance Marketing

Rugvista Group AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Abdullatef Almalouhi till Director of Performance Marketing med tillträde den 3 april. Director of Performance Marketing är en ny roll på bolaget som kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Abdullatef Almalouhi kommer närmast från rollen som Head of Digital Marketing på Pets Deli och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom Performance...

Regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse i RugVista Group AB (publ)

Valberedningen för Rugvista Group AB (publ) föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för beslut vid årsstämman. Som styrelsens ordförande föreslås Martin Benckert, VD i bolagets största ägare madHat AB. Som nya övriga ledamöter föreslås Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson. Erik Lindgren, Eva Boding och Paul Steene har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval. Styrelseledamöterna som föreslås...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2022

Malmö 9 februari, 2023 Fortsatt god lönsamhet trots utmanande marknad Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 204,1 (218,8) motsvarande en minskning med -6,7% (4,0%) Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (7,0%) Bruttomarginalen uppgick till 61,8% (64,9%) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 36,4 (40,3) och rörelsemarginalen var 17,8% (18,4%) Periodens resultat uppgick till MSEK 29,2 (31,2) Resultat per aktie före...

Rugvista utvecklar sin varumärkesposition och lanserar kommunikationsplattformen ”Set the Scene”

Rugvista fortsätter att utveckla sin varumärkesposition med ambitionen att skapa långsiktiga kundrelationer samt attrahera fler kunder på bolagets viktigaste marknader. Positioneringen bygger på ledorden ”expertis”, ”trovärdigt” och ”bekvämt”. Kommunikationsplattformen ”Set the Scene” är grunden för Rugvistas satsning och en uppdaterad grafisk profil är det första steget i strategin. ”För att ta nästa steg mot målet att...

Rugvista inleder samarbete med Tradera

Rugvista tar ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda cirkulär handel av mattor i samarbete med Tradera. Syftet är att möjliggöra och inspirera fler till långsiktig och hållbar konsumtion av mattor.   Samarbetet innebär att Rugvistas mattor kommer att kunna köpas och säljas i Traderas flöde, samlat på en marknadsplats med namnet RUGVISTA RE.USE. För att uppmuntra...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2023 har följande sammansättning: Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen) Klara Hanzon (representant för TIN Ny Teknik) Erik...

RugVista öppnar Showroom i Emporia

Rugvista invigde idag sitt första showroom i Emporia köpcentrum i Malmö. Butiken kommer vara öppen minst till slutet av januari 2023. Med butiken kan vi erbjuda besökare att utforska Rugvistas breda kvalitetssortiment av mattor genom att kombinera utställningsprodukter med möjligheten att lägga beställningar i webbutiken. Lagda beställningar levereras som vanligt till kundens hem utan extra kostnad. I...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

God lönsamhet trots utmanande marknad Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 127,9 (141,0) motsvarande en minskning med -9,3% (21,1%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (29,6%). Bruttomarginalen uppgick till 63,5% (64,4%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (22,9) och rörelsemarginalen var 13,0% (16,2%). Periodens resultat uppgick till MSEK 13,0 (17,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till likviditetsgarant

Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. I uppdraget som likviditetsgarant förbinder sig Carnegie att löpande kvotera priser för Rugvistas aktie i enlighet med de vid var tid rådande...

Regulatorisk

RugVista utser Joakim Tuvner till ny CFO

Rugvista Group AB (publ) har utsett Joakim Tuvner till ny Chief Financial Officer (CFO) för bolaget med tillträde i januari 2023. Joakim Tuvner kommer närmast från rollen som Vice President Finance, EMEA på Oatly. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans på tillväxtbolag och konsumentnära bolag – både svenska och internationella. Joakim har en civilekonomexamen från Lunds universitet. ”Jag ser...

Sänk inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna

Det finns sätt att minska energiförbrukningen och hålla kostnaderna nere som inte kräver stora och kostsamma investeringar. Att inreda med mattor är en förhållandevis billig investering som snabbt ger avkastning eftersom man kan sänka inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna. Ett stort urval av snygga och värmande kvalitetsmattor till bra pris hittar man hos Rugvista. Mattor som konstverk,...

RugVista förbättrar kundupplevelsen genom samarbete med leveransplattformen Ingrid

Rugvista har inlett samarbeta med leveransplattformen Ingrid för att ge kunder på nyckelmarknader i Europa bättre tillgång till föredragna alternativ för sista sträckan i leveranskedjan, så kallade last-mile leveransalternativ, och optimera företagets logistik. "Rugvista strävar ständigt efter att erbjuda den bästa kundupplevelsen och vi vet att det är avgörande att kunna erbjuda attraktiva leverans- och returalternativ på varje lokal...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2022

Fortsatt utmanande marknadsförhållanden Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 121,2 (140,6) motsvarande en minskning med -13,8% (+13,2%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -15,6%. Bruttomarginalen minskade till 60,1% (64,1%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,4 (24,8) och rörelsemarginalen var 0,4% (17,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK -0,1 (18,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till...

Inbjudan till presentation av delårsrapport den 18 augusti 2022

Rugvista Group publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07.30. Bolaget bjuder in till telefonkonferens och webbsänd presentation samma dag kl. 09.00. VD Michael Lindskog presenterar delårsrapporten och presentationen hålls på engelska. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2022...

RugVista stärker hållbarhetsarbetet genom medlemskap i Textile Exchange

Rugvista meddelar idag att bolaget blivit medlem i Textile Exchange, en global icke-vinstdrivande organisation som verkar för att minska textilindustrins miljöpåverkan. Rugvista har, som tidigare offentliggjorts, även fått bolagets klimatmål godkända av Science Based Target initiativet. Dessa medlemskap är en viktig del för att nå Rugvistas hållbarhetsmål om att till år 2030 minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 50% samt öka andelen...

RugVista sommarhälsning

Relationen med våra aktieägare är något som Rugvista värdesätter högt. Rugvista har idag gjort ett aktieägareutskick med en sommarhälsning där vi särskilt uppmärksammar viss tidigare offentliggjord information. Utskicket är i sin helhet publicerat nedan. ___________ Limhamn, 5 juli 2022 Kära aktieägare,   Jag vill först av allt tacka dig för visat förtroende...

RugVista lanserar aktieägarrabatt på hela sortimentet

Rugvista Group AB (publ) introducerar aktieägarförmån i form av en aktieägarrabatt året runt om 15 procent på alla mattor i bolagets webbutiker. Aktieägarrabatten gäller alla som äger minst en aktie i Rugvista. "Vi är glada över att lansera denna rabatt och välkomnar alla våra aktieägare att utforska och upptäcka vårt omfattande mattsortiment, inklusive vår Rugvista Essentials kollektion särskilt framtagen för de som inreder sitt...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

God lönsamhet trots utmanande marknadsläge Höjdpunkter under det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 186,0 (204,5) motsvarande en minskning med -9,1% (+84,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,3%. Bruttomarginalen minskade till 62,3% (64,9%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (39,7) och rörelsemarginalen var 11,6% (19,4%). Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 21,5 (49,6) och justerad...

Regulatorisk

CFO Henrik Bo Jørgensen lämnar RugVista

Henrik Bo Jørgensen, CFO för Rugvista Group AB (publ) har meddelat att han beslutat att lämna Rugvista. Henrik Bo Jørgensen kommer att fortsätta i tjänst fram till juli 2022.  ”Jag är ledsen att Henrik lämnar och vill tacka honom för hans engagemang och insatser under sin tid på Rugvista. Vi önskar honom lycka till i fortsättningen”, säger Michael Lindskog, vd och...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Rugvista Group AB (publ) Rugvista Groups årsredovisning för 2021 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ Kontaktinformation Michael...

RugVista nominerade till årets e-handlare 2022

Rugvista är nominerad till ”årets e-handlare 2022”, även känt som ”D-Award 2022”. Svensk Digital Handel nominerar tre bolag som anses ha bidragit mest till att driva den digitala handeln framåt under året som gått. Vinnaren av priset D-Award kommer att utses på D-Congress den 28 april som hålls på Svenska Mässan i Göteborg. ”Jag är otroligt stolt och...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Lysande finansiell prestation för helåret Höjdpunkter under det fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 218,8 (210,5) motsvarande en ökning på 4,0% (55,3%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7,0%. Bruttomarginalen ökade till 64,9% (61,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40,3 (39,1) och rörelsemarginalen var 18,4% (18,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK 31,2 (30,4). Resultat per aktie före utspädning...

Inbjudan till presentation av RugVista Groups bokslutskommuniké 2021 den 17 februari

Rugvista Group publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 17 februari 2022 kl. 07.30. Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00. Presentationen kommer hållas av VD Michael Lindskog och CFO Henrik Bo Jørgensen. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q4-2021 Telefonnummer...

RugVista Group AB (publ) utser Peter Rosenfors till Chief Technology Officer

Rugvista Group har utsett Peter Rosenfors till ny Chief Technology Officer (CTO) från och med den 1 december 2021. Detta sker efter att Ludvig Friberger har beslutat att ta ett steg tillbaka från den dagliga verksamheten och i stället fokusera på sin roll som medlem i Rugvista Groups styrelse. Peter Rosenfors, som började hos Rugvista i september i år, har nästan 20 års erfarenhet inom teknologi, teknisk strategi, utvecklingsplanering och...

RugVista återlanserar anrik designtävling efter Covid uppehåll

     Att bjuda in konsumenter för att designa produkter är inget nytt. Men att ha gjort det i den omfattning som Rugvista har gjort sedan 2007 är unikt. Förra året var det uppehåll i tävlingen på grund av Covid-19, men året dessförinnan fick vi in över 8 000 designbidrag från deltagare från 90 olika länder. Vi är nu glada att återigen bjuda in till...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2022 har följande sammansättning: Andreas Nyberg (representant för Litorina IV L.P) Klara Tersman (representant för TIN Fonder) Erik Lindgren (ordförande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2021

Stark tillväxt och god lönsamhet Höjdpunkter under det tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 141,0 (116,4) motsvarande en ökning på 21,1% (20,7%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 29,6%. Bruttomarginalen ökade till 64,4% (63,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,9 (24,4) och rörelsemarginalen var 16,2% (21,0%). Periodens resultat uppgick till MSEK 17,9 (18,8). Resultat per aktie före utspädning uppgick...

Inbjudan till presentation av RugVistas januari – september 2021 delårsrapport den 11 november

Rugvista Group publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 den 11 november 2021 kl. 7.30. Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 08:30. Presentationen kommer hållas av VD Michael Lindskog och CFO Henrik Bo Jørgensen. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande...

RugVista utser Anders Matthiesen till Chief Operating Officer

Rugvista Group AB meddelar idag att bolaget utsett Anders Matthiesen till Chief Operating Officer och han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp när han tillträder den 4 oktober. Anders Matthiesen har mer än 10 års erfarenhet av att driva operationell effektivitet och förbättringar i kundupplevelsen inom flertalet olika branscher så som olja & energi, finansiella tjänster och konsumentprodukter. Han...

RugVista utser Peter Rosenfors till Head of Technology

Rugvista Group AB meddelar idag att bolaget utsett Peter Rosenfors till Head of Technology. Peter kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder den 20 september. Peter Rosenfors har nästan 20 års erfarenhet från olika tekniska roller. Han kommer närmast från CDON där han var Chief Technology Officer med ansvar för marknadsplatsens bakomliggande teknologi, teknisk strategi, plan och arkitektur. Dessförinnan har Peter arbetat på Axis...

Inbjudan till presentation av RugVistas januari – juni 2021 delårsrapport den 26 augusti

Rugvista Group publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 den 26 augusti 2021 kl. 07.30. Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 09.00. Presentationen kommer hållas av VD Michael Lindskog och CFO Henrik Bo Jørgensen. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2021 Telefonnummer för...

Regulatorisk

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Första dag för handel i RugVista Group AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RugVista avyttrar dotterbolaget ArtGlass

RugVista Group AB, en av Europas ledande aktörer inom onlineförsäljning av mattor, har avyttrat dotterbolaget ArtGlass i Malmö AB. Avyttringen genomförs för att renodla RugVistas verksamhet.