Pressmeddelanden

Rugvista inleder samarbete med Tradera

Rugvista tar ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda cirkulär handel av mattor i samarbete med Tradera. Syftet är att möjliggöra och inspirera fler till långsiktig och hållbar konsumtion av mattor.   Samarbetet innebär att Rugvistas mattor kommer att kunna köpas och säljas i Traderas flöde, samlat på en marknadsplats med namnet RUGVISTA RE.USE. För att uppmuntra...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2023 har följande sammansättning: Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen) Klara Hanzon (representant för TIN Ny Teknik) Erik...

RugVista öppnar Showroom i Emporia

Rugvista invigde idag sitt första showroom i Emporia köpcentrum i Malmö. Butiken kommer vara öppen minst till slutet av januari 2023. Med butiken kan vi erbjuda besökare att utforska Rugvistas breda kvalitetssortiment av mattor genom att kombinera utställningsprodukter med möjligheten att lägga beställningar i webbutiken. Lagda beställningar levereras som vanligt till kundens hem utan extra kostnad. I...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

God lönsamhet trots utmanande marknad Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 127,9 (141,0) motsvarande en minskning med -9,3% (21,1%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (29,6%). Bruttomarginalen uppgick till 63,5% (64,4%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (22,9) och rörelsemarginalen var 13,0% (16,2%). Periodens resultat uppgick till MSEK 13,0 (17,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till likviditetsgarant

Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. I uppdraget som likviditetsgarant förbinder sig Carnegie att löpande kvotera priser för Rugvistas aktie i enlighet med de vid var tid rådande...

Regulatorisk

RugVista utser Joakim Tuvner till ny CFO

Rugvista Group AB (publ) har utsett Joakim Tuvner till ny Chief Financial Officer (CFO) för bolaget med tillträde i januari 2023. Joakim Tuvner kommer närmast från rollen som Vice President Finance, EMEA på Oatly. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans på tillväxtbolag och konsumentnära bolag – både svenska och internationella. Joakim har en civilekonomexamen från Lunds universitet. ”Jag ser...

Sänk inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna

Det finns sätt att minska energiförbrukningen och hålla kostnaderna nere som inte kräver stora och kostsamma investeringar. Att inreda med mattor är en förhållandevis billig investering som snabbt ger avkastning eftersom man kan sänka inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna. Ett stort urval av snygga och värmande kvalitetsmattor till bra pris hittar man hos Rugvista. Mattor som konstverk,...

RugVista förbättrar kundupplevelsen genom samarbete med leveransplattformen Ingrid

Rugvista har inlett samarbeta med leveransplattformen Ingrid för att ge kunder på nyckelmarknader i Europa bättre tillgång till föredragna alternativ för sista sträckan i leveranskedjan, så kallade last-mile leveransalternativ, och optimera företagets logistik. "Rugvista strävar ständigt efter att erbjuda den bästa kundupplevelsen och vi vet att det är avgörande att kunna erbjuda attraktiva leverans- och returalternativ på varje lokal...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2022

Fortsatt utmanande marknadsförhållanden Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 121,2 (140,6) motsvarande en minskning med -13,8% (+13,2%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -15,6%. Bruttomarginalen minskade till 60,1% (64,1%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,4 (24,8) och rörelsemarginalen var 0,4% (17,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK -0,1 (18,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till...

Inbjudan till presentation av delårsrapport den 18 augusti 2022

Rugvista Group publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07.30. Bolaget bjuder in till telefonkonferens och webbsänd presentation samma dag kl. 09.00. VD Michael Lindskog presenterar delårsrapporten och presentationen hålls på engelska. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2022...

RugVista stärker hållbarhetsarbetet genom medlemskap i Textile Exchange

Rugvista meddelar idag att bolaget blivit medlem i Textile Exchange, en global icke-vinstdrivande organisation som verkar för att minska textilindustrins miljöpåverkan. Rugvista har, som tidigare offentliggjorts, även fått bolagets klimatmål godkända av Science Based Target initiativet. Dessa medlemskap är en viktig del för att nå Rugvistas hållbarhetsmål om att till år 2030 minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 50% samt öka andelen...

RugVista sommarhälsning

Relationen med våra aktieägare är något som Rugvista värdesätter högt. Rugvista har idag gjort ett aktieägareutskick med en sommarhälsning där vi särskilt uppmärksammar viss tidigare offentliggjord information. Utskicket är i sin helhet publicerat nedan. ___________ Limhamn, 5 juli 2022 Kära aktieägare,   Jag vill först av allt tacka dig för visat förtroende...

RugVista lanserar aktieägarrabatt på hela sortimentet

Rugvista Group AB (publ) introducerar aktieägarförmån i form av en aktieägarrabatt året runt om 15 procent på alla mattor i bolagets webbutiker. Aktieägarrabatten gäller alla som äger minst en aktie i Rugvista. "Vi är glada över att lansera denna rabatt och välkomnar alla våra aktieägare att utforska och upptäcka vårt omfattande mattsortiment, inklusive vår Rugvista Essentials kollektion särskilt framtagen för de som inreder sitt...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

God lönsamhet trots utmanande marknadsläge Höjdpunkter under det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 186,0 (204,5) motsvarande en minskning med -9,1% (+84,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,3%. Bruttomarginalen minskade till 62,3% (64,9%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (39,7) och rörelsemarginalen var 11,6% (19,4%). Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 21,5 (49,6) och justerad...

Regulatorisk

CFO Henrik Bo Jørgensen lämnar RugVista

Henrik Bo Jørgensen, CFO för Rugvista Group AB (publ) har meddelat att han beslutat att lämna Rugvista. Henrik Bo Jørgensen kommer att fortsätta i tjänst fram till juli 2022.  ”Jag är ledsen att Henrik lämnar och vill tacka honom för hans engagemang och insatser under sin tid på Rugvista. Vi önskar honom lycka till i fortsättningen”, säger Michael Lindskog, vd och...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Rugvista Group AB (publ) Rugvista Groups årsredovisning för 2021 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ Kontaktinformation Michael...

RugVista nominerade till årets e-handlare 2022

Rugvista är nominerad till ”årets e-handlare 2022”, även känt som ”D-Award 2022”. Svensk Digital Handel nominerar tre bolag som anses ha bidragit mest till att driva den digitala handeln framåt under året som gått. Vinnaren av priset D-Award kommer att utses på D-Congress den 28 april som hålls på Svenska Mässan i Göteborg. ”Jag är otroligt stolt och...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Lysande finansiell prestation för helåret Höjdpunkter under det fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 218,8 (210,5) motsvarande en ökning på 4,0% (55,3%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7,0%. Bruttomarginalen ökade till 64,9% (61,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40,3 (39,1) och rörelsemarginalen var 18,4% (18,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK 31,2 (30,4). Resultat per aktie före utspädning...

Inbjudan till presentation av RugVista Groups bokslutskommuniké 2021 den 17 februari

Rugvista Group publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 17 februari 2022 kl. 07.30. Bolaget bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00. Presentationen kommer hållas av VD Michael Lindskog och CFO Henrik Bo Jørgensen. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q4-2021 Telefonnummer...