Bolagsledning

Michael Lindskog
Michael Lindskog
VD och koncernchef
Läs mer om Michael
Michael Lindskog
Michael Lindskog
VD och koncernchef

Född 1978. VD och koncernchef sedan oktober 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Masterexamen i marknadsföring, Western Kentucky University, USA. Erfarenhet inom ledarskapsroller och strategisk management konsulting, särskilt inom onlinehandeln, finansiella tjänster, mode och teknologi, bland annat som Head of Nordics på Zalando, grundare och VD för Waizer AB och managementkonsult på McKinsey & Company.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD för Waizer AB. Managing Director för Fashion Connectivity Technologies GmbH.

Egna och närståendes innehav:
Michael Lindskog äger 287 760 aktier och 240 000 teckningsoptioner i Bolaget

Henrik Bo Jørgensen
Henrik Bo Jørgensen
CFO
Läs mer om Henrik
Henrik Bo Jørgensen
Henrik Bo Jørgensen
CFO

Född 1986. CFO sedan maj 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i nationalekonomi, Köpenhamns Universitet. Ekonomistudier vid London School of Economics och University of Sydney. Mångårig erfarenhet inom ledarskapsroller, affärsutveckling, strategisk management consulting samt investment banking från bland annat arbete som managementkonsult på Boston Consulting Group och Maersk Management Consulting. CFO/COO på Nofred. Ansvarig för affärsutveckling på IC Group / Tiger of Sweden. Investment banker på Nordea.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Nofred ApS och HBO IVS.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och grundare av Momami ApS.

Egna och närståendes innehav:
Henrik Bo Jørgensen äger 60 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
CTO
Läs mer om Ludvig
Ludvig Friberger
Ludvig Friberger
CTO

Läs mer under ”Styrelse”.

Carin Terins
Carin Terins
CDPO (Chief Design and Purchasing Officer)
Läs mer om Carin
Carin Terins
Carin Terins
CDPO (Chief Design and Purchasing Officer)

Född 1964. CDPO sedan januari 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Produktutvecklare inom design/konfektion, Högskolan i Borås. Digital Marketing, IHM Business School, Stockholm.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Design-och inköpschef på Flash AB, styrelseledamot i Teddykompaniet i Båstad Aktiebolag.

Egna och närståendes innehav:
Carin Terins äger 110 780 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Patricia Widgren
Patricia Widgren
COSO (Chief Organisation and Sustainability Officer)
Läs mer om Patricia
Patricia Widgren
Patricia Widgren
COSO (Chief Organisation and Sustainability Officer)

Född 1970. COSO sedan januari 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm. Konsult inom rekrytering och headhunting på Prawia AB och Appointed Sverige AB. Även erfarenhet från flera ledande befattningar, bland annat som VD för Biltema Sweden AB och Century Europe AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Prawia AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Appointed Sverige AB. Styrelseordförande och VD i Inovshop Nordic AB.

Egna och närståendes innehav:
Patricia Widgren äger 23 140 aktier och 25 000 teckningsoptioner i Bolaget

Ulrika Klinkert
Ulrika Klinkert
CMO (Chief Marketing Officer)
Läs mer om Ulrika
Ulrika Klinkert
Ulrika Klinkert
CMO (Chief Marketing Officer)

Ulrika Klinkert

Född 1972. CMO sedan november 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Lunds universitet. Marketing Director på Hilding Anders International AB. Head of Marketing på Betsson Group AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot Bostadsrättsföreningen Vittsjöborg 3.

Egna och närståendes innehav:
Ulrika Klinkert äger 75 900 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Annika Lundberg
Annika Lundberg
Group Finance Manager
Läs mer om Annika
Annika Lundberg
Annika Lundberg
Group Finance Manager

Född 1964.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från företagsledande positioner som CFO och ekonomichef med ansvar för finansfunktioner för flertalet företag, huvudsakligen inom detaljhandel. 3-årig ekonomisk linje med kameral inriktning, Malmö Latinskola.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och VD i Pragmaticus Konsult AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och CFO i Kjell & Co Elektronik AB.

Egna och närståendes innehav:
Annika Lundberg äger 50 480 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget