Organisationer & Samhällsengagemang

amfori BSCI

Vi är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är en oberoende tredjepartsorganisation som granskar och utformar branschregelverk kring arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Vi använder bland annat deras uppförandekod för leverantörer och har dem för att löpande revidera våra leverantörer. Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i försörjningskedjan.

Läs mer om amfori BSCI 

Label STEP

De av våra leverantörer vars mattor tillverkas hos hemmavävare granskas av Label STEP, en oberoende ideell organisation som arbetar med att säkerställa rättvis handel och tillverkning av handgjorda mattor enligt tio principer som omfattar bland annat löner, hälsa, diskriminering och inhuman behandling.

Läs mer om label STEP 

CARE & FAIR

Vi är medlemmar i CARE & FAIR, ett industri-initiativ inom mattbranschen som syftar till att möjliggöra regelbunden skolgång för barn till mattvävare, skapa möjligheter för barnens mödrar och äldre systrar att lära sig att läsa och skriva samt tillhandahålla fri hälsovård för hela familjen.

Läs mer om CARE & FAIR 

GIAB

Vi har sedan 2018 ett samarbete med GIAB, vars affärsidé bygger på̊ återförsäljning av överblivna eller defekta produkter till konsumenter. Hit skickar vi mattor som är defekta eller som inte klarar våra högt ställda kvalitetskrav. På så sätt kommer mattorna till användning hos GIABs kunder istället för att destrueras.

Läs mer om GIAB