Vår företagskultur och värderingar

Rugvista Group växer för varje år som går och på vår fortsatta tillväxtresa är det viktigt att vi bygger en långsiktig engagerande företagskultur som vägleds av våra värderingar och arbetar i enlighet med vårt syfte.

Syfte

Rugvistas syfte är att hjälpa människor till ett hem de älskar.

Vi kan bara uppnå vårt syfte om våra anställda ger sitt bästa varje dag och är stolta över att vara en del av Rugvista-familjen. Vi behöver därför förse våra medarbetare med de absolut bästa förutsättningarna att ge sitt bästa.

Värderingar

Våra värderingar definierar vem vi är och hur vi beter oss. Våra värderingar sammanfattas i tre ledord: Focus on Impact, Stay True, Be Entrepreneurs. Nedan beskrivs vad det betyder.

FOCUS ON IMPACT

Vår främsta ledstjärna är att skapa kundvärde
Vår första, andra och tredje prioritet är alltid våra kunder. Vi tar hänsyn till kundernas perspektiv i varje beslut och vårt mål är att alltid överträffa deras förväntningar.

Vi fattar beslut baserat på insikter och de bästa argumenten
Våra beslut baseras på datadrivna analyser och logik, inte hierarki eller känslor.

Vi är ledande inom hållbarhet
Vi strävar efter att leda förändringen mot hållbarhet och ha en positiv påverkan på alla som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vår uppförandekod leder oss och bekräftar vårt engagemang.

Vi förtjänar och tar vårt ansvar
Ansvar förtjänas och är inte en rättighet. Vi håller vad vi lovar och tar alltid ansvar för våra beslut och handlingar, såväl bra som dåliga.

STAY TRUE

Vårt syfte och team kommer först, vårt ego sist
Vi är ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra att nå vår vision. Vårt arbete fokuserar främst på att gemensamt utveckla verksamheten, inte vår egen position.

Vi uppskattar varandras olikheter
Våra olika perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss till ett bättre team. Vi vågar vara oss själva och uttrycka vår åsikt.

Vi agerar med integritet, respekt och ärlighet
Vi är starka och transparenta i allt vi gör; även när det är svårt eller innebär att vi måste tacka nej till en möjlighet.

Vi är stolta över och firar våra framgångar
Vi finner möjligheter att glädjas åt och fira våra framgångar; stora som små.

BE ENTREPRENEURS

Vi arbetar ständigt med att förbättra både oss själva och vår verksamhet
Vårt engagemang leder till ständig förbättring och vi söker kontinuerligt efter möjligheter att utveckla oss själva och vår verksamhet.

Vi vågar ifrågasätta gamla sanningar
Vi utmanar status quo och uppmuntrar till att ”testa-och-lär” i allt vi gör.

Vi strävar efter perfektion
Vi strävar efter att vara bäst i allt vi gör eftersom vi förstår att det är nyckeln till vår långsiktiga framgång, både som individer och som organisation.

Vi tar ansvar för Rugvista
Vi inser att företagets framgångar är våra och vi använder företagets resurser som om de vore våra egna.

Vår kultur i blickfånget

Våra värderingar ska forma kulturen från de små handlingarna till de stora besluten. Men eftersom kulturen kommer till liv i hur vi behandlar varandra och våra kunder vill vi ändå lyfta några saker som är kulturens stöttepelare hos oss.

Respekt och nyfikenhet för olikheter

Vi har en affärsmodell där vi handlar med mattor från stora delar av världen – våra kunder och leverantörer finns i Europa, Mellanöstern, Asien och Eurasien. Det gör att vi måste ha en organisation som präglas av respekt och nyfikenhet för olikheter. Därför ser vi stort värde i att bygga team som kombinerar alla olika aspekter av det globala samhället vad gäller kultur, ålder, bakgrund, religion – allt det som gör våra individuella medarbetare unika och deras kombinerade kunskap otroligt stark.

Förväntar oss det bästa från varandra

Vår relation till våra medarbetare är ett slags partnerskap där vi båda sätter ribban högt och förväntar oss det bästa från varandra. Våra medarbetare förväntar sig att bli behandlade med respekt och förtroende. Medan vi förväntar oss att medarbetarna är hängivna, ambitiösa och eftersträvar kvalitet i både leveranser och kommunikation med kollegor och kunder.