Finansiella mål

Styrelsen för Rugvista har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång till lång sikt.

  • Tillväxt: Rugvista Group har som mål att organiskt öka nettoomsättningen med cirka 20 procent per år.
  • Lönsamhet: Rugvista Groups mål är en EBIT-marginal om minst 15 procent.
  • Utdelningspolicy: Rugvista Group satsar sina resurser på tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är Rugvista Groups målsättning att dela ut upp till 50 procent av årets resultat till aktieägarna.