Finansiella mål

Styrelsen för RugVista har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång till lång sikt.

  • Tillväxt: RugVista Group har som mål att organiskt öka nettoomsättningen med cirka 20 procent per år.
  • Lönsamhet: RugVista Groups mål är en EBIT-marginal om minst 15 procent.
  • Utdelningspolicy: RugVista Group satsar sina resurser på tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är RugVista Groups målsättning att dela ut upp till 50 procent av årets resultat till aktieägarna.