Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Regulatorisk

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2022 har följande sammansättning:

  • Andreas Nyberg (representant för Litorina IV L.P)
  • Klara Tersman (representant för TIN Fonder)
  • Erik Lindgren (ordförande i styrelsen för Rugvista och valberedningen)

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2022 och senast den 31 januari 2022 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag.

Rugvista Group AB (publ)
Valberedningen
Ringugnsgatan 11
216 16 Limhamn
Sverige

E-post: nomination.comittee@rugvistagroup.com

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 80 FTE:er och bolaget har sitt huvudkvarter i Limhamn. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.